MTO Säkerhet lanserar internationell utredningsorganisation

2022-09-20

Tillsammans med vår nederländska samarbetspartner Intergo har vi startat en internationell utredningsorganisation. LFI24 står för Learning From Incidents och är en utredningsorganisation som är specialiserad på oberoende olycks- och händelseutredning där vi vid nödsituationer är tillgängliga dygnet runt.

LFI24 grundades av MTO Säkerhet och Intergo som svar på av ett ökande behov av oberoende utredningar med hög kvalitet. Inom ramen för LFI24 har de två företagen möjlighet att kombinera sin mångåriga erfarenhet inom olycksutredning och MTO/Human Factors. Detta samarbete har gjort det möjligt för LFI24 att ha ett team av experter med erfarenhet från flera branscher såsom transport, hälso- och sjukvård, industri, bygg- och anläggning, energi och offshore vindkraft/olja och gas.

 

”Vi ingick ett samarbetsavtal med Intergo sommaren 2019 och är nu väldigt stolta över att ha tagit det här steget och tillsammans utvecklat LFI24, med vår kunskap och expertis kan vi erbjuda ett starkt och i särklass kompetent team på den internationella marknaden”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet AB

 

Händelseutredning

Vi tillhandahåller oberoende utredningstjänster med erfarna experter inom etablerade metoder som MTO-analys, Tripod och BFA. Det är ofta ett flertal fel och brister som leder till en olycka. Våra experter identifierar de orsaker som ligger bakom det mänskliga felhandlandet och utvecklar effektiva förbättringsåtgärder. När det inträffar en olycka är våra experter tillgängliga dygnet runt.

MTO och human factors

Ofta ses mänsklig felhandling som orsaken till olyckor. Genom tillämpning av utredningsmetoder och MTO-kunskap kan våra experter identifiera de bakomliggande faktorer som leder till olyckor och ta fram effektiva säkerhetsåtgärder för att förebygga dessa. Att arbeta med ett MTO-perspektiv innebär att tillämpa kunskap om psykologiska och kognitiva principer i utformning och design av produkter, processer, organisationer och system. Syftet med MTO är att skapa rätt förutsättningar för att minska mänskligt felhandlande, förbättra produktivitet, säkerställa säkerhet och trivsel, genom att fokusera på samspelet mellan människan och dess tekniska och organisatoriska omgivning. 

Säkerhetshöjande insatser

För att förebygga framtida händelser och olyckor är det viktigt att valet av säkerhetshöjande åtgärder baseras på resultaten från händelseutredningen. En viktig del av förbättringsprocessen är därför att identifiera och prioritera de åtgärder som har störst påverkan på säkerheten.

Process för organisatoriskt lärande

Förmågan hos en organisation att lära sig från olyckor och incidenter är en central del i ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Därför är det vanligaste ingångssättet att säkerställa lärande att utföra olycks- och händelseutredningar. Våra tjänster går steget längre. Vi erbjuder våra kunder stöd i att optimera sina processer för lärande från händelser samt sina processer för utvecklingen av effektiva säkerhetshöjande åtgärder.

 

Läs mer om olycks- och händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv

 

Första steget i samarbete med Intergo: https://www.mto.se/nyheter/2019/forsta-steget-i-samarbete-med-intergo

 

Vill du veta mer om LFI24? Kontakta Jan!

+46 (0)702 27 06 28

jan.skriver@mto.se