Ny EU-förordning inom järnvägssektorn

2022-09-20

Den 1a november 2020 träder den nya förordningen CSM SMS (EU 2018/762) i kraft inom järnvägssektorn. De nya kraven är ett viktigt kliv framåt för att skapa ett modernt och harmoniserat kvalitets- och säkerhetsarbete. Nya CSM SMS ger viktiga verktyg för att utveckla en säker verksamhet med fokus på ständiga förbättringar.

Vad innebär den här förordningen i praktiken?

Förkortningen SMS står i det här fallet för Safety Management System och förordningen innebär att riskhanteringen ska vara en integrerad del av verksamhetens ledningssystem och arbetet med säkerhetskultur är en viktig del av riskhanteringen. Användbarhet och samspelet mellan människa, teknik och organisation är en betydelsefull del i det arbetet.

Detta innebär för många företag att de måste förstå och leva upp till de nya kraven som ställs för att få vidare tillstånd att bedriva sin verksamhet.

Det är här vår nya onlinekurs kommer in, som ett komplement till vårt befintliga kursutbud inom CSM lanserar vi inom kort en webbutbildning som heter CSM Orientation Course (CSM OC).

 

”Det finns ett behov av att förstå vad de här nya kraven innebär och hur de ska användas för att uppnå en ännu säkrare och effektivare verksamhet.Vi vill visa hur det på ett effektivt sätt går att uppnå syftet med förordningarna samtidigt som det utförs med en kostnadseffektiv metod.”                                                                                                                             Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet

 

Vad är syftet och målet med den nya kursen CSM OC?

Det finns idag flera förordningar som ska tillämpas tillsammans för att bidra till ett bättre förebyggande säkerhetsarbete. Kursen är en utveckling av vårt befintliga utbud på CSM-området och kommer lanseras som en onlinekurs via vår nya digitala läroplattform MTO Academy.

Figur: Visualisering av EU-förordningarna inom CSM vilka berörs i vår nya utbildning CSM Orientation Course (MTO Säkerhet)

 

Kursen ämnar till att förklara vad dessa förordningar innehåller och hur de på ett integrerat sätt ska implementeras i praktiken, fokus ligger på den nya SMS förordningen.

Finns det en anledning till att kursen är på engelska och kommer den göras tillgänglig på svenska?

I och med att förordningarna gäller i hela EU har vi valt att lägga kursen på engelska för att på så sätt nå ut till fler, det finns i dagsläget ingen annan aktör som tillhandahåller liknande kurser i EU.

Vi arbetar just nu med en svensk version och vårt mål är att kunna erbjuda kursen även på svenska innan årsskiftet.

I samband med den nya kursen lanseras även MTO Academy, kan du berätta mer om det?

Till skillnad från våra andra utbildningar som är lärarledda och tidsbestämda kommer onlinekurserna på MTO Academy finnas tillgängliga när kursdeltagarna själva har tid. Detta kommer vara till stor fördel för deltagarna eftersom de inte behöver förhålla sig till något specifikt kurstillfälle och är även ett Covid-19 säkert alternativ.

Kursen kommer att finnas tillgänglig från och med november via MTO Academy, läs mer här.

 

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig.

Lena Kecklund

+46 (0)70 735 87 50

lena.kecklund@mto.se

 

image

Lena Kecklund är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher.

Lena är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet.