Nyhetsarkiv

I arkivet samlar vi nyheter, artiklar, blogginlägg och mycket mer som publicerats genom åren. 

 

Vad är HFE?

2024-05-14
HFE står för Human Factors Engineering och är en arbetsprocess, HFE-processen, med fokus på att utforma användbara system och produkter som är anpassade till människans fysiska och kognitiva förmågor. Det finns ingen officiell svensk översättning...
Läs hela nyheten

Det okända kärnkraftverket

2024-05-13
Nästan femton år har gått sedan jordbävningen i Stilla havet orsakade en tsunami som slog in mot Japans kust och kärnkraftverket i Onagawa. Ett kärnkraftverk som inte många känner till, överskuggad av det som hände på Fukushima Daiichi. Historien...
Läs hela nyheten

Vad är MTO?

2024-04-24
MTO står för Människa – Teknik – Organisation och specifikt samspelet dem emellan i komplexa och säkerhetskritiska miljöer. Begreppet kom till inom kärnkraftsindustrin efter en rad incidenter i bland annat USA och Sovjet Unionen på 80-talet. Själv...
Läs hela nyheten

Forskningsprojektet På rätt kurs – Building Resilient Navigation vill förbättra lotsning

2024-03-27
Våra kollegor Isabella Ågren och Lena Kecklund är med i det pågående forskningsprojektet ”På rätt kurs – Building Resilient Navigation” som är ett projekt inom sjöfart och är till för att utveckla, utvärdera och förbättra arbetsmetoden för lotsnin...
Läs hela nyheten

Vår utbildning i CSM Säkerhetsstyrning har blivit ERA-certifierad

2024-03-18
Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA (European Union Agency for Railways) har certifierat vår utbildning, CSM Säkerhetsstyrning. ERA är till för att förbättra, utveckla och samordna säkerheten och kvalitén på det europeiska järnvägsnätet. Europei...
Läs hela nyheten

Nästa steg för MTO Säkerhet

2024-03-12
Vi har fått mer kraft för att skapa bättre och säkrare verksamheter! Behovet av att arbeta med samspelet Människa–Teknik–Organisation (MTO) för att skapa säkra och hållbara arbetsmiljöer ökar på alla områden i samhället. Nu har vi fått ännu bättre...
Läs hela nyheten

För säkerheten på det europeiska järnvägsnätet

2024-03-04
Tillsammans bildar de gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM) barriärer som ska förebygga olyckor och skador på och inom det europeiska järnvägsnätet. Förordningen CSM RA beskriver och ställer krav på riskhantering, CSM SMS ställer krav på säkerhetss...
Läs hela nyheten

Säkerhetskulturen är avgörande för en säker verksamhet

2024-02-29
En säker verksamhet kräver en god säkerhetskultur. Men vad innebär egentligen begreppet, säkerhetskultur? Jo, det är de kollektiva värderingar som finns på en arbetsplats och som påverkar sättet verksamheten förhåller sig till risker och säkerhet...
Läs hela nyheten