MTO-perspektivet som verktyg behövs i alla verksamheter

2019-12-10
Ett systematiskt, proaktivt säkerhetsarbete med fokus på samspelet M-T-O är ofta en avgörande faktor för en effektiv och högkvalitativ verksamhet och produktion. Vår MTO-utbildning syftar till att öka kunskapen och förståelsen för att MTO-perspekt...
Läs hela nyheten

Välkommen Malin!

2019-11-20
Vi på MTO Säkerhet fortsätter att rekrytera kompetenser för att möta den ökade efterfrågan inom våra tjänsteområden. Nu under hösten har vi stärkt upp vårt team ytterligare genom att välkomna Malin Presthus till oss. Malin Presthus är trafiksäkerh...
Läs hela nyheten

Nya kurser i EU-förordningar - säkerhetsarbete inom järnväg

2019-11-19
EU-förordningarna om gemensamma säkerhetsmetoder gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer. Förordningarna är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet. Nyheter i järnvägsförordningarna...
Läs hela nyheten

Sara föreläser om vikten av MTO-perspektiv i utredningsarbetet

2019-10-30
SEMINARIUM 30 OKTOBER 2019: Olycksutredning av allvarliga olyckor och tillbud Inbjuden till Håll Nollans seminarium på temat "Olycksutredning av allvarliga olyckor och tillbud" föreläser idag vår MTO-expert Sara Petterson på ämnet och berättar om...
Läs hela nyheten

MTO Säkerhet utbildar byggbranschen i MTO och utredningsmetodik

2019-10-26
I vårt arbete hanterar vi aktuella samhällsutmaningar med MTO-perspektiv och MTO-kompetens. Förutom stöd i uppdrag och projekt erbjuder vi både öppna och anpassade utbildningar. En kursnyhet är att vi under våren anordnar en riktad utbildning i Hä...
Läs hela nyheten

Mingel i Uppsala!

2019-10-26
Äntligen! Med tre Uppsalabor har vi på MTO Säkerhet nu även startat upp verksamhet i Uppsala. Vi vill så klart fira detta och bjuder in till mingel med snittar och bubbel tisdagen den 5 november från kl 16:00! Välkommen att träffa våra användbarhe...
Läs hela nyheten

Intressant och givande kurs i händelseutredning med Arbetsmiljöverket

2019-10-25
I förra veckan utbildade vi 15 inspektörer i metodiken Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv. En utbildning som vi på MTO Säkerhet tagit fram och som erbjuds både som anpassad och öppen utbildning. Arbetsmiljöverkets inspektörer, hitkomna f...
Läs hela nyheten

Med fokus på ledarens roll

2019-10-24
Den 30 september höll Lena Kecklund och Marcus Lavin en halvdagsutbildning i Säkerhetskultur för medlemsföretagen i Håll Nollan. Fokus på ledarens roll för säkerhetsarbetetUtbildningen fokuserade på ledningens roll och påverkan i säkerhetsarbetet...
Läs hela nyheten