Human Factors in Rail 2017

2017-11-07
Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi föreläser i London Den 6–8 november 2017 genomförs konferensen ”Human Factors in Rail” i London för sjätte gången i ordningen. Konferensen är den enda i världen som samlar forskare, konsulter, tillsyn...
Läs mer

Järnvägens säkerhetskonferens 2017

2017-10-12
Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi Välkommen att lyssna på vår VD Lena Kecklund när hon talar den 14 november i Örebro på Järnvägens säkerhetskonferens arrangerad av Transportstyrelsen. Årets tema är säkerhetskultur. Nu är det dags för...
Läs mer

Seminarium om system- och patientsäkerhet

2017-10-06
MTO Säkerhet föreläser på Karolinska Institutet Patientsäkerhet är ett ämne som vi på MTO självfallet är engagerade inom. Vår MTO-expert Marcus Lavin är idag inbjuden till Karolinska Institutet för att belysa faktorer som bidrar till en god säkerh...
Läs mer

Ny medarbetare

2017-09-19
Vi förstärker vårt team ytterligare och hälsar vår nya MTO expert Jacob Kullgren välkommen till oss! Jacob Kullgren MTO-expert Kandidat Kognitionsvetenskap +46-76-833 44 81 jacob.kullgren@mto.se
Läs mer

Ny lagstiftning om järnvägssäkerhet år 2019

2017-09-18
MTO Säkerhet skriver guidelines för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) Den nya lagen innebär nya krav och betydande förändringar för aktörerna i järnvägssektorn. Omarbetade förordningar lägger ett stort fokus på systemsäkerhet, samspelet MTO/h...
Läs mer

Nytt forskningsuppdrag för SSM

2017-09-18
Vi har återigen fått förtroende från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att utföra forskning. Den här gången gäller det organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen. Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressa...
Läs mer

Ny forskning från MTO Säkerhet

2017-09-18
MTO Säkerhet har just avslutat två forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Ett av uppdragen har behandlat instruktionsutformning i första hand med avseende på detaljeringsgrad. Det andra uppdraget tittade på hur balansen mellan flexi...
Läs mer

Vi utvecklar järnvägssäkerheten i Sydafrika

2017-09-18
Genom dotterbolaget MTO Safety Pty arbetar vi i ett projekt i Sydafrika med uppdraget att genomföra en beteendeinterventionsstudie för Rail Safety Regulator (RSR). Utöver att utbilda human factor specialister i metodik är syftet med interventionss...
Läs mer

Platooning

2017-09-18
För en mer energieffektiv körning Med kolonnkörning eller platooning som det ofta kallas, menas att lastbilar körs med så litet mellanrum att de kan utnyttja luftsuget från bilen framför och på så sätt minska bränsleförbrukningen med så mycket som...
Läs mer

Utbildning av olycksutredare sjöfart

2017-09-15
Återkommande utbildningsuppdrag för Carnival corporation i samarbete med CSMART MTO Säkerhet genomför för sjätte året i rad utbildningar i olycksutredning för världens största kryssningsrederi Carnival corporation i Almere, Nederländerna.Utbildnin...
Läs mer

Trendspaning från Almedalen

2017-06-30
Årets Almedalsvecka är avslutad och vår VD Dr. Lena Kecklund sammanfattar veckan ”Många av seminarierna i Almedalen visade att arbete med MTO-perspektiv och säkerhetskultur är viktigt för att hantera flera samhällsutmaningar. Här kan MTO Säkerhet...
Läs mer