Malin berättar om forskningsresultat på Kärnteknikdagarna 2018

2018-11-13
Vad innebär ökad ekonomisk press för säkerheten i kärnkraftssektorn? Vår MTO-expert Malin Mattson Molnar är inbjuden till Kärnteknikdagarna 27-28 november för att berätta om den forskningsstudie MTO Säkerhet genomför på uppdrag av Strålsäkerhetsmy...
Läs mer

Styrelseuppdrag Human Factors Network

2018-11-08
Lena Kecklund har blivit invald i HFNs styrelse I egenskap av erkänd expert inom området MTO, och med bred erfarenhet från flertalet säkerhetskritiska branscher, har vår VD Lena Kecklund blivit invald att sitta i styrelsen för HFN, Human Factors N...
Läs mer

Transportstyrelsen uppmärksammar vikten av säkerhetskultur

2018-10-10
Den 9 oktober släppte Transportstyrelsen sin årliga rapport ”Säkerhetsrapport för järnväg”. Innehållet beskriver utfallet av antal olyckor och riskhändelser i järnvägssystemet samt de olika säkerhetsaktiviteter som utförts inom branschen under 201...
Läs mer

Ramavtal mellan PEAB och MTO Säkerhet

2018-09-21
MTO Säkerhet AB och Peab-koncernen har tecknat avtal om specialiststöd för att arbeta med MTO-perspektiv och verktyg för att utveckla arbetsmiljöarbetet. ”Vi ser fram emot ett långsiktigt arbete tillsammans med Peab och ser dem som ett utmärkt för...
Läs mer

Vårt starka team har blivit ännu starkare!

2018-09-12
Vi har glädjen att presentera våra två nya kollegor Anna Bärjegård, Magister Kognitionsvetenskap och Stefan Mattsson, Civilingenjör Automation och Mekatronik. Anna har sedan drygt 10 år arbetat med olika frågor inom MTO-området med ett fokus främs...
Läs mer

Ramavtal med Vårdanalys

2018-07-16
MTO Säkerhet är mycket stolta över att teckna ramavtal med Vårdanalys för konsulttjänster avseende utredning, utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg. – Vi är väldigt glada över att ha blivit utvalda att stötta Vårdanalys i deras viktiga...
Läs mer

Forskningsuppdrag Transportstyrelsen

2018-07-11
Inom flygsektorn har ett antal nya affärsmodeller utvecklats till följd av internationalisering, avreglering, prispress och ökad konkurrens på flygmarknaden. Lågprisbolag och ökad användning av underleverantörer är exempel på nya affärsmodeller so...
Läs mer

Direkt från Almedalen

2018-07-02
Avregleringar, digitalisering, nya affärsmodeller och global konkurrens skapar ett ökat fokus på effektiviseringar och besparingar i alla delar av samhället. Under vårt seminarium i Almedalen fick våra deltagare ta del av hur tre säkerhetskritiska...
Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk?

2018-06-28
MTO Säkerhet bjuder in till seminarium där talare från tre säkerhetskritiska verksamheter berättar om hur nya affärsmodeller, digitalisering och global konkurrens påverkar verksamheterna och hur man med hjälp av forskning och branschsamverkan skap...
Läs mer

Nya tunnelbanetåg C30

2018-06-28
Sommaren 2019 kommer det att börja rulla nya tunnelbanetåg, C30, på Röda linjen i Stockholm. Inom projektet har vår MTO-expert Anders Lindgren Walter ansvar för ergonomi och human factors. Det innebär i stort att säkerställa att leverantören uppfy...
Läs mer

InnoTrans 18-21 september

2018-06-28
Kom och träffa oss på årets upplaga av InnoTrans i monter 209, i hall 11.2 (International Hall). InnoTrans är den ledande internationella mässan för transportteknik och arrangeras vartannat år i Berlin. Mässan delas upp i fem olika segment: järnvä...
Läs mer

Vi pratar MTO på IEAs kongress i augusti

2018-06-28
Hur används MTO i praktiken? MTO Säkerhet medverkar på den Internationella Ergonomikongressen i Florens den 26-30 augusti och deltar i en specialsession som handlar om hur MTO används i praktiken i olika verksamheter. Från år 2019 kommer den europ...
Läs mer

Forskningsuppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten

2018-06-28
Organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen Vi på MTO Säkerhet bidrar kontinuerligt med forskning inom viktiga områden och har åter fått förtroendet från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att utföra forskning. Den här g...
Läs mer

Inspireras av samverkan och säkerhetskultur!

2018-06-26
Säkerhetskultur med hjälp av MTO-perspektivet Vi på MTO Säkerhet har tidigare berättat om vårt engagemang i Håll Nollan och föreningen ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” som står bakom branschinitiativet. Det här är ett initiativ som möj...
Läs mer

MTO Säkerhets program i Almedalen 2018

2018-06-18
VÄLKOMMEN TILL VÅRT SEMINARIUM I ALMEDALEN Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk? Avregleringar, teknikutveckling, nya affärsmodeller och global konkurrens skapar idag ett ökat fokus på effektiviseringar och besparingar i all...
Läs mer

Säkerhetskultur för Håll Nollan

2018-05-25
Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser, är en av de viktiga frågorna som Håll Nollan driver i byggbra...
Läs mer

MTO Säkerhet i Almedalen 2018

2018-05-18
Vi inleder Almedalsvecka med seminarium, paneldiskussion och mingel måndag 2 juli! Vi bjuder in till seminarium med paneldiskussion kring frågeställningar om besparingar och effektiviseringar innebär en samhällsrisk i säkerhetskritiska organisatio...
Läs mer

Frukost för Håll Nollan!

2018-05-08
Idag höll vi ett frukostseminarium inom ramen för vårt arbete i Håll Nollan, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Temat för seminariet var Olycks- och händelseutredning där vi belyste vikten av att ha med sig MTO-perspektivet i utredningsar...
Läs mer

Internationella Arbetsmiljödagen

2018-04-19
Lördag 28 april är det Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” som är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och anständigt arbete. Tillfälle att uppmärksamma vinsterna av arbetet...
Läs mer

ISO 45001:2018 - ny standard för arbetsmiljö och säkerhet

2018-03-27
Den 12 mars tillkännagav internationella standardiseringsorganisationen (ISO) den nya internationella standarden för arbetsmiljö och säkerhet. ISO 45001:2018 är en certifieringsstandard och den första gemensamma ISO-standarden för arbetsmiljö och...
Läs mer

En säker start på dagen!

2018-03-13
Tack alla ni som kom på vårt frukostseminarium med temat "Att skapa och leda en säker verksamhet". Att bjuda in till dessa seminarier och frågestunder för att inspirera och ventilera erfarenheter är alltid lika roligt! Vi hoppas ni fick en lika br...
Läs mer

Internationell olycksutredarutbildning

2018-01-25
Den här veckan genomför vi vår internationella olycksutredarutbildning i Santa Clarita (USA) för världen största kryssningsoperatör, Holland America group. Utbildningen har genomförts vid ett tiotal tillfällen för olycksutredare inom Carnival corp...
Läs mer

MTO Säkerhet projektleder i Håll Nollan

2018-01-23
Initiativet Håll Nollan är framtaget av organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Håll Nollan handlar om att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna i Sverige och är en av de absolut viktigaste frågorna i bygg- och fastighetsbr...
Läs mer

Här kan du träffa oss 2018!

2018-01-17
Här ser du vart du kan träffa MTO Säkerhet AB under 2018. Vi uppdaterar listan löpande så håll utkik!
Läs mer

Vi välkomnar tre nya medarbetare

2018-01-09
2017 innehöll många inspirerande uppdrag och vi märker att vår samlade kompetens efterfrågas alltmer. Vi är därför extra glada över att kunna inleda året med att presentera nya kollegor som gör oss än mer tillgängliga. Vi både stärker och breddar...
Läs mer

MTO Säkerhets VD Lena sammanfattar 2017

2017-12-20
MTO Säkerhet lägger ett spännande år bakom sig 2017 var året som många verksamheter tog till sig MTO-perspektivet för att hantera risker, förbättra arbetsmiljö och stärka sin konkurrenskraft. Arbetsmiljöverket och Europeiska järnvägsbyrån är två v...
Läs mer

MTO Säkerhets julgåva 2017

2017-12-18
Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners för ett förträffligt MTO-år 2017! Ett år som vi fått en hel del uträttat tillsammans och som vi fått massa energi av. Vi är laddade och ser fram emot 2018 med stor inspiration för att fortsätta att...
Läs mer

Human Factors in Rail 2017

2017-11-07
Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi föreläser i London Den 6–8 november 2017 genomförs konferensen ”Human Factors in Rail” i London för sjätte gången i ordningen. Konferensen är den enda i världen som samlar forskare, konsulter, tillsyn...
Läs mer

Järnvägens säkerhetskonferens 2017

2017-10-12
Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi Välkommen att lyssna på vår VD Lena Kecklund när hon talar den 14 november i Örebro på Järnvägens säkerhetskonferens arrangerad av Transportstyrelsen. Årets tema är säkerhetskultur. Nu är det dags för...
Läs mer

Seminarium om system- och patientsäkerhet

2017-10-06
MTO Säkerhet föreläser på Karolinska Institutet Patientsäkerhet är ett ämne som vi på MTO självfallet är engagerade inom. Vår MTO-expert Marcus Lavin är idag inbjuden till Karolinska Institutet för att belysa faktorer som bidrar till en god säkerh...
Läs mer

Ny medarbetare

2017-09-19
Vi förstärker vårt team ytterligare och hälsar vår nya MTO expert Jacob Kullgren välkommen till oss! Jacob Kullgren MTO-expert Kandidat Kognitionsvetenskap +46-76-833 44 81 jacob.kullgren@mto.se
Läs mer

Ny lagstiftning om järnvägssäkerhet år 2019

2017-09-18
MTO Säkerhet skriver guidelines för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) Den nya lagen innebär nya krav och betydande förändringar för aktörerna i järnvägssektorn. Omarbetade förordningar lägger ett stort fokus på systemsäkerhet, samspelet MTO/h...
Läs mer

Nytt forskningsuppdrag för SSM

2017-09-18
Vi har återigen fått förtroende från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att utföra forskning. Den här gången gäller det organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen. Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressa...
Läs mer

Ny forskning från MTO Säkerhet

2017-09-18
MTO Säkerhet har just avslutat två forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Ett av uppdragen har behandlat instruktionsutformning i första hand med avseende på detaljeringsgrad. Det andra uppdraget tittade på hur balansen mellan flexi...
Läs mer

Vi utvecklar järnvägssäkerheten i Sydafrika

2017-09-18
Genom dotterbolaget MTO Safety Pty arbetar vi i ett projekt i Sydafrika med uppdraget att genomföra en beteendeinterventionsstudie för Rail Safety Regulator (RSR). Utöver att utbilda human factor specialister i metodik är syftet med interventionss...
Läs mer

Platooning

2017-09-18
För en mer energieffektiv körning Med kolonnkörning eller platooning som det ofta kallas, menas att lastbilar körs med så litet mellanrum att de kan utnyttja luftsuget från bilen framför och på så sätt minska bränsleförbrukningen med så mycket som...
Läs mer

Utbildning av olycksutredare sjöfart

2017-09-15
Återkommande utbildningsuppdrag för Carnival corporation i samarbete med CSMART MTO Säkerhet genomför för sjätte året i rad utbildningar i olycksutredning för världens största kryssningsrederi Carnival corporation i Almere, Nederländerna.Utbildnin...
Läs mer

Trendspaning från Almedalen

2017-06-30
Årets Almedalsvecka är avslutad och vår VD Dr. Lena Kecklund sammanfattar veckan ”Många av seminarierna i Almedalen visade att arbete med MTO-perspektiv och säkerhetskultur är viktigt för att hantera flera samhällsutmaningar. Här kan MTO Säkerhet...
Läs mer