Börja arbeta med MTO och ergonomi

2022-05-18
MTO står för Människa-Teknik-Organisation och handlar om att analysera interaktionen och samspelet mellan dessa tre aspekter. Arbetssättet och området kallas också för ergonomi eller Human Factors. Det hela kretsar kring att anpassa arbetsuppgifte...
Läs hela nyheten

Internationella Arbetsmiljödagen - En dag för eftertanke

2022-04-28
Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbe...
Läs hela nyheten

Det är i samspelet det intressanta händer

2022-04-13
MTO-perspektivet handlar om samspelet mellan människa, teknik och organisation. Alla aspekter behöver tas i beaktning och det är i samspelet det intressanta händer. Kunskaperna om M:et, T:et och O:et har en stor betydelse för att kunna förstå, utr...
Läs hela nyheten

O står för Organisation

2022-03-30
Organisationen spelar en viktig roll i MTO-perspektivet. Här skapas kultur och processer som ska leda verksamheten framåt. Det är organisationens uppgift att skapa rätt förutsättningar för att arbetet ska ske på ett säkert sätt. Ledarskap och säke...
Läs hela nyheten

T står för Teknik

2022-03-29
Teknik är i detta fall ett paraplybegrepp för alla sorters hjälpmedel vi använder oss av i vardagen och på arbetet och inbegriper allt från små handhållna verktyg, datoriserade system och produktionsrobotar till en kontrollrumsmiljö i ett kärnkraf...
Läs hela nyheten

MTO-dagarna 2022

2022-03-29
Under vecka 13 sätter vi extra fokus på samspelet mellan människa, teknik och organisation när vi lanserar MTO-dagarna. Följ vår trestegsserie här på webben och på LinkedIn för att få kunskap om hur allt började och vad MTO-perspektivet handlar o...
Läs hela nyheten

M står för Människa

2022-03-28
Människans fysiska, kognitiva och psykologiska förutsättningar ligger till grund för hur vi hanterar de olika situationer vi ställs inför. Vi har våra styrkor och svagheter, framförallt är vi till skillnad från teknik anpassningsbara. Vi styrs av...
Läs hela nyheten

Lunchwebbinarium om framtidens ledarskap inom sjöfart

2022-03-21
Vi har med stöd från Trafikverket och branschen undersökt hur ett ledarskap som främjar en god arbetsmiljö och säkerhetskultur bör se ut inom framtidens sjöfart. Med denna forskning vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete i utveck...
Läs hela nyheten