Nyhetsarkiv

I arkivet samlar vi nyheter, artiklar, blogginlägg och mycket mer som publicerats genom åren. 

 

Fokus på säkerhetsstyrning

2023-03-01
Den europeiska flygindustrin är reglerad och översynad på statlig nivå genom ett gemensamt regelverk för flygbolag, flygplatser, flygtrafikledning, tekniska verkstäder och flygplanstillverkare.  I detta pussel av aktörer inom luftfarten finns dock...
Läs hela nyheten

Nytt forskningsprojekt inom sjöfart - På rätt kurs

2023-03-01
I dagsläget är det väldigt kort om tid för informationsutbyte mellan lots och fartygsbefäl. Genom att skapa en gemensam, förbestämd färdplan som skickas ut på förhand kommer båda parterna (lots och fartygsbefäl) få möjlighet att förbereda sig. Ta...
Läs hela nyheten

Det ska vara lätt att göra rätt

2023-02-16
Ofta införs barriärer för att förhindra att fel begås men det är betydligt bättre och mer effektivt att stötta användaren att göra rätt från början.
Läs hela nyheten

MTO-Dagarna 2023

2023-02-16
MTO-Dagarna är tillbaka! För att bedriva en säker verksamhet behöver vissa verktyg finnas på plats och det är två av dessa som årets MTO-Dagar kommer handla om nämligen säkerhetskultur och säkerhetsledarskap. Två områden som går hand i hand där fr...
Läs hela nyheten

MTO-Dagarna | Säkerhetsledarskap

2023-02-16
En ledare är oavsett nivå en förebild för sina medarbetare och kollegor och måste agera därefter och har en nyckelroll i att skapa, bibehålla och utveckla säkerhetskulturen.
Läs hela nyheten

MTO-Dagarna | Säkerhetskultur

2023-02-16
En av de viktigaste komponenterna i en säker verksamhet är huruvida det finns en god säkerhetskultur. Det vill säga hur ser man på säkerhet inom företaget, hur agerar man på risker och finns det förutsättningar att arbeta säkert?
Läs hela nyheten

MTO-Dagarna tackar för i år

2023-02-16
Lamporna har slocknat, konfettin har städats bort och MTO-Dagarna är slut för den här gången. Stort tack till alla som följt med under veckan.
Läs hela nyheten

Ulrika Dolietis tre tips

2023-02-15
Ulrika Dolietis är sedan 2017 VD för Håll Nollan. Vi passade på att fråga Ulrika om vad hon anser vara de viktigaste egenskaperna för ett gott säkerhetsledarskap:
Läs hela nyheten