Riskhantering och riskanalys i praktiken

2020-10-07
I förra veckan höll vi på MTO Säkerhet en 3-dagars utbildning i riskhantering och riskanalys för ett företag verksamma inom järnvägsområdet. Under dag ett fokuserade vi på MTO-perspektivet, säkerhetskultur och säkerhetsstyrning för att dag två för...
Läs hela nyheten

Lär dig utreda händelser

2020-09-24
Vår MTO-expert och kursledare Sara berättar här om hur vi på MTO Säkerhet arbetar med händelseutredning och om vår utbildning Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv. En tredagars utbildning där du i din roll lär dig att utveckla analys och l...
Läs hela nyheten

Behov av stöd i riskhantering?

2020-09-01
Vi på MTO Säkerhet stöttar våra kunders verksamheter i både proaktiv och reaktiv risk- och kontinuitetshantering och är vana att hantera förändrade förutsättningar. Är din verksamhet i behov av att identifiera nya risker, omvärdera beredskapsplane...
Läs hela nyheten

Nya C30-tågen är utformade med användaren i centrum

2020-08-14
Nu är en ny generation tunnelbanetåg i trafik! De nya C30-tågen är utformade med användaren i centrum och i arbetet har vår MTO-expert Anders Lindgren Walter haft ett viktigt ansvar från start. I utformningen av de nya tågen har vår MTO-expert And...
Läs hela nyheten

Sommarhälsning från MTO Säkerhet

2020-06-16
Vi har upplevt en vår som inte liknar något vi varit med om tidigare. När vi nu går in i sommaren får vi tid till eftertanke och vila. Många tar tillfället i akt att tänka efter - på framtiden. Vad man själv vill och önskar och hur vi vill att sa...
Läs hela nyheten

Sommarjobbare med uppdrag inom vårdsektorn och användbarhetsutvärdering av VR-miljöer

2020-06-16
Sommarjobb är en viktig brygga och ett värdefullt utbyte mellan universitetsteori och den praktiska tillämpningen i näringslivet och vi är glada att i år ha kunnat erbjuda tre studenter sommarjobb hos oss på MTO Säkerhet. Under några veckor kommer...
Läs hela nyheten

Planera in din återhämtning

2020-06-16
Fyll på dina energidepåer med både passiva och aktiva stunder, vila när det behövs och gör sånt du mår bra av. Återhämtning behövs varje dag. I nån form. Mer eller mindre. Planera är det magiska ordet. På samma sätt som du planerar och strukturera...
Läs hela nyheten

MTO Säkerhet lanserar internationell utredningsorganisation

2020-06-16
Tillsammans med vår nederländska samarbetspartner Intergo har vi startat en internationell utredningsorganisation. LFI24 står för Learning From Incidents och är en utredningsorganisation som är specialiserad på oberoende olycks- och händelseutredn...
Läs hela nyheten