Olycks- och händelseutredningar - Att utreda är att lära

2021-09-14
Vi söker de bakomliggande orsakerna med hjälp av MTO-perspektivet När vi utreder olyckor och tillbud letar vi efter de bakomliggande orsakerna till händelsen. När olyckor sker är det ofta flera olika faktorer som samverkar och tillsammans bidrar t...
Läs hela nyheten

Vad är MTO?

2021-09-08
MTO står för Människa – Teknik – Organisation och specifikt samspelet dem emellan i komplexa och säkerhetskritiska miljöer. Begreppet kom till inom kärnkraftsindustrin efter en rad incidenter i bland annat USA och Sovjet Unionen på 80-talet. Själv...
Läs hela nyheten

Nya tjänster inom digital arbetsmiljö

2021-09-02
Ungefär 30 minuter om dagen går förlorade på grund av tekniska problem och strul med digitala verktyg enligt en undersökning som tidskriften Vision genomfört. Det kan handla om föråldrad utrustning, bristfälliga system eller avsaknad av support. 3...
Läs hela nyheten

Utvärdering av den digitala arbetsmiljön på Kungliga Tekniska högskolan

2021-09-02
Att kartlägga och utvärdera verksamhetens digitala arbetsmiljö är ett bra första steg till att skapa en hälsosam och hållbar arbetssituation. Nya arbetssätt och mer hemarbete under pandemin har gett en ny syn på hur arbete kan utföras och framför...
Läs hela nyheten

Nytt forskningsprojekt på europeisk nivå

2021-08-31
I samarbete med ett antal ämnesexperter från olika europeiska länder kommer vi delta i ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra samhällen kan bli bättre rustade för katastrofer i framtiden. MTO Säkerhet står i startgroparna för ett nytt sp...
Läs hela nyheten

Sommarbrev från MTO Säkerhet

2021-06-22
Hej, NU är det sommar igen – härligt! I år är den extra efterlängtad och vi kan se fram emot att vara utomhus och att umgås med familj och vänner. Förhoppningsvis blir allt som vanligt igen, eller i alla fall nästan. Under våren har vi jobbat på...
Läs hela nyheten

Planera in din återhämtning

2021-06-22
Fyll på dina energidepåer med både passiva och aktiva stunder, vila när det behövs och gör sånt du mår bra av. Återhämtning behövs varje dag. I någon form. Mer eller mindre. SOV och vila. Se till att sova ut. Satsa på AKTIV återhämtning. Se till a...
Läs hela nyheten

Vad är digital arbetsmiljö?

2021-06-22
Arbetsmiljö är ett brett och komplext område och innefattar både fysiska och psykosociala förhållanden i arbetet. Den fysiska arbetsmiljön (tex. ergonomi) är den som är mest omtalad och därefter den psykosociala (tex. krav och resurser) arbetsmilj...
Läs hela nyheten