Sommarbrevet 2022

2022-06-22
Hej alla kunder, samarbetspartners, och kollegor! Nu är sommaren här och de flesta av oss kan se fram emot ledighet och avkoppling. Det betyder även att det är det dags för MTO Säkerhets årliga sommarbrev signerat mig Lena Kecklund. Under ledighet...
Läs hela nyheten

MTO och säkerhetskultur

2022-06-22
Vårt mål är att skapa säkra och effektiva verksamheter, det gör vi med hjälp av MTO-perspektivet. MTO står för Människa, Teknik och Organisation och specifikt interaktionen dem emellan. MTO-perspektivet kan appliceras på många sätt Det här tvärvet...
Läs hela nyheten

Höstens kursdatum

2022-06-22
Kompetensutveckling handlar om att stärka dig som individ men också utveckla den verksamhet du arbetar i. Ett arbetslag består av olika människor med olika kompetenser vilket är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Framtidens organis...
Läs hela nyheten

Återhämtningstips för vardagen

2022-06-22
Människan behöver återhämtning, det är en förutsättning för att vår kropp och hjärna ska fungera. Vi behöver daglig återhämtning i form av pauser, mikropauser, avkoppling efter arbetet och framför allt sömn. Långledigheter som den stundande sommar...
Läs hela nyheten

Börja arbeta med MTO och ergonomi

2022-05-18
MTO står för Människa-Teknik-Organisation och handlar om att analysera interaktionen och samspelet mellan dessa tre aspekter. Arbetssättet och området kallas också för ergonomi eller Human Factors. Det hela kretsar kring att anpassa arbetsuppgifte...
Läs hela nyheten

Internationella Arbetsmiljödagen - En dag för eftertanke

2022-04-28
Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work”. En årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbe...
Läs hela nyheten

Det är i samspelet det intressanta händer

2022-04-13
MTO-perspektivet handlar om samspelet mellan människa, teknik och organisation. Alla aspekter behöver tas i beaktning och det är i samspelet det intressanta händer. Kunskaperna om M:et, T:et och O:et har en stor betydelse för att kunna förstå, utr...
Läs hela nyheten

O står för Organisation

2022-03-30
Organisationen spelar en viktig roll i MTO-perspektivet. Här skapas kultur och processer som ska leda verksamheten framåt. Det är organisationens uppgift att skapa rätt förutsättningar för att arbetet ska ske på ett säkert sätt. Ledarskap och säke...
Läs hela nyheten