Sommarhälsning från MTO Säkerhet

2020-06-16
Vi har upplevt en vår som inte liknar något vi varit med om tidigare. När vi nu går in i sommaren får vi tid till eftertanke och vila. Många tar tillfället i akt att tänka efter - på framtiden. Vad man själv vill och önskar och hur vi vill att sa...
Läs hela nyheten

Sommarjobbare med uppdrag inom vårdsektorn och användbarhetsutvärdering av VR-miljöer

2020-06-16
Sommarjobb är en viktig brygga och ett värdefullt utbyte mellan universitetsteori och den praktiska tillämpningen i näringslivet och vi är glada att i år ha kunnat erbjuda tre studenter sommarjobb hos oss på MTO Säkerhet. Under några veckor kommer...
Läs hela nyheten

Planera in din återhämtning

2020-06-16
Fyll på dina energidepåer med både passiva och aktiva stunder, vila när det behövs och gör sånt du mår bra av. Återhämtning behövs varje dag. I nån form. Mer eller mindre. Planera är det magiska ordet. På samma sätt som du planerar och strukturera...
Läs hela nyheten

MTO Säkerhet lanserar internationell utredningsorganisation

2020-06-16
Tillsammans med vår nederländska samarbetspartner Intergo har vi startat en internationell utredningsorganisation. LFI24 står för Learning From Incidents och är en utredningsorganisation som är specialiserad på oberoende olycks- och händelseutredn...
Läs hela nyheten

MTO Säkerhets forskning ska utveckla framtidens ledarskap inom sjöfarten

2020-06-11
MTO Säkerhet har erhållit finansiering av Trafikverket för att studera och utveckla framtidens ledarskap inom sjöfarten. Studien samfinansieras av MTO Säkerhet och genomförs i samarbete med bl.a. Chalmers tekniska högskola, institutionen för mekan...
Läs hela nyheten

Välkommen till MTO Academy

2020-05-20
MTO Academy är MTO Säkerhets utbildningtjänst där du som kursdeltagare går distansutbildningar och tar del av kursmaterial online.
Läs hela nyheten

Internationella Arbetsmiljödagen 28/4

2020-04-27
Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” som är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa p...
Läs hela nyheten

MTO Säkerhet fortsätter att bidra till forskningen

2020-04-17
Merparten av våra medarbetare har disputerat inom områden relaterade till MTO-området (psykologi, organisation, ledarskap, UX och maskinteknik) och i alla våra uppdrag arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder där vi tillämpar tillgänglig forskni...
Läs hela nyheten