Våra tjänsteområden

Vi har mångårig erfarenhet inom MTO-området och relaterade discipliner.

Skapa en säker och effektiv verksamhet

Vi skapar mervärde och hjälper våra kunder att utveckla och tillämpa tekniska och organisatoriska lösningar för att skapa miljöer som är anpassade till människor. Genom att bland annat hantera risker och skador i samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO) skapar vi säkra och effektiva verksamheter.

Vår expertis sträcker sig över flera områden

Våra kvalificerade tjänster sträcker sig ifrån rådgivning och specifika punktinsatser till ledning och övergripande MTO-ansvar i större projekt inom många olika domäner och säkerhetskritiska verksamheter. Vi kan också ansvara för ett specifikt område i något av era projekt. Vi har vana av att arbeta på både beställar- och leverantörssidan och kan därför erbjuda skräddarsydda tjänster som passar just era behov.

Nedan kan du läsa mer om våra olika tjänsteområden och se exempel på uppdrag som vi har gjort. Vi erbjuder också kurser, seminarier och föreläsningar för att du ska kunna förbättra din kunskap och öka sannolikheten att lyckas.

 

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur handlar om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. I en bra säkerhetskultur är alla medvetna om riskerna och vill bidra till att minska dessa.

Läs mer read more

Säkerhetsledning

En organisations säkerhetsledning utgör grunden för en säker och effektiv verksamhet. Det handlar både om att skapa effektiva och säkra processer liksom att utveckla en positiv säkerhetskultur och ett gott säkerhetsledarskap.

Läs mer read more

Riskhantering

Riskanalyser är viktiga i det förebyggande säkerhetsarbetet. Målet är att vidta säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra arbetsförutsättningarna och säkerställa kvalité, effektivitet, driftsäkerhet och personalsäkerhet i verksamheten.

Läs mer read more

Olycks- och händelseutredning

I olycks- och händelseutredningar tar man reda på bakomliggande orsaker till en händelse och vad som kan göras för att höja säkerheten genom att analysera samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation.

Läs mer read more

Användarperspektiv och ergonomi

Arbetsmiljö, system och verktyg påverkar våra arbetssätt och prestationer. Vi utför analyser av att personalen har rätt förutsättningar att arbeta på ett säkert och effektivt sätt, samt utvärderar tekniska system eller verktyg.

Läs mer read more

Organisatorisk och social arbetsmiljö

När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är den psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön minst lika viktig som den fysiska. Vi har ett antal tjänster som syftar till att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer read more