Tjänsteområden

Vi är experter inom MTO-området med erfarenhet av att arbeta i en rad säkerhetskritiska branscher, både i Sverige och internationellt.

Säkra och effektiva verksamheter

Vi hjälper våra kunder att utveckla och tillämpa tekniska och organisatoriska lösningar för att skapa säkra miljöer som är anpassade till människorna som ska använda dem. Genom att bland annat hantera risker och skador i samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO) skapar vi förutsättningar för hållbara och effektiva verksamheter.

Expertkompetens inom flera områden

Vi erbjuder tjänster som sträcker sig ifrån rådgivning och specifika punktinsatser till ledning och övergripande MTO-ansvar i större projekt inom många olika branscher och säkerhetskritiska verksamheter. Med erfarenhet från att arbeta på både beställar- och leverantörssidan kan vi erbjuda skräddarsydda tjänster som passar just era behov.