Riskhantering

Att identifiera och hantera risker på ett systematiskt sätt är avgörande för att upprätthålla en säker verksamhet

Ett viktigt verktyg i det förebyggande säkerhetsarbetet

Målet är att identifiera och prioritera risker för att kunna vidta säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra arbetsförutsättningarna och säkerställa kvalité, effektivitet, driftsäkerhet och personalsäkerhet i hela eller delar av verksamheten.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med riskanalyser 

Vi kan bidra med utveckling, implementering och uppföljning av väl fungerade ramverk för riskhantering i projekt. Med hjälp av att applicera MTO-perspektivet på lämplig riskanalysmetod kan vi också identifiera och värdera arbetsmoment och/eller delar av en verksamhet eller ett system som kan leda till olyckor, skador och negativa konsekvenser. Vi har erfarenhet av att genomföra riskbedömningar med olika inriktning, omfattning och nivåer i olika verksamheter, t ex vid organisatoriska förändringar, i gränssnitt mellan olika företag, i samband med förändrade arbetssätt, eller vid införande av nya eller förändrade tekniska system och gränssnitt.

Vi genomför även forskningsprojekt inom området och vi erbjuder kurser, seminarier och föreläsningar för att du ska kunna förbättra din kunskap om riskhantering och riskanalyser och därmed öka sannolikheten att lyckas. Vi har också erfarenheter av att utbilda och tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden CSM RA som är ett krav för riskhantering på det europeiska järnvägsnätet. 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom området riskanalys:

  • Utveckling och stöd vid implementering av ramverk för riskhantering
  • Genomförande av riskanalyser med MTO-perspektiv
  • Genomförande eller stöd vid tillämpning av CSM RA
  • Utbildningsinsatser i riskhantering och riskanalys

Exempel på uppdrag

Analys av arbetsrutiner i samband med Citybanans plattformsväggar

Införandet av plattformsväggar på Citybanans nya stationer City och Odenplan innebär förbättringar när det gäller både säkerhet och komfort för väntande trafikanter på plattformen. Plattformsväggarna innebär också att tågpersonalens arbetssätt och...

Läs mer read more