Med beprövad metodik, expertis och beteendevetenskap, ökar vi säkerheten och effektiviteten hos våra kunder

Läs om våra tjänster

Anlita oss

Våra erfarna MTO-experter stöttar verksamheter med allt från rådgivning till specifika insatser.

Våra tjänsteområden

Bredda dina kunskaper

Välkommen till våra utvecklande seminarier och utbildningar.

Kurser & Seminarier

Forskning

Våra forskningsuppdrag får nationellt och internationellt genomslag.

Läs våra rapporter

SEMINARIUM

Vikten av MTO-perspektiv i utredningsarbetet

Om vi ska minska antalet allvarliga olyckor så behöver vi lära oss hur vi bättre identifierar och åtgärdar de bakomliggande orsakerna. Varför händer detta? Hur kan vi förhindra att det händer igen? Inbjuden till Håll Nollans seminarium föreläste Sara om hur utredningsarbetet kan organiseras, vilka förutsättningar och vilken kompetens som behövs samt vikten av MTO-perspektivet för att hitta effektiva åtgärder.

MTO-perspektivet som verktyg behövs i alla verksamheter

Parallellt med att organisationer sätter upp hållbarhetsmål ser vi att ägandeskapet för MTO-frågor och vikten av kompetens om helhetsperspektivet blir mer efterfrågat.

5
dec
KURS

Öka dina MTO-kunskaper i höst!

Vår öppna utbildning i MTO-begreppet syftar till att öka kunskap, medvetenhet och motivation för att arbeta med MTO-frågor. Läs mer och boka din kursplats redan nu på en av höstens kursomgångar!

KURSNYHET BYGG

Vi utbildar byggbranschen i MTO och utredningsmetodik

Målet med våra utbildningar är att förbättra säkerheten, arbetsmiljön och förutsättningarna för de som arbetar i riskfyllda miljöer och med riskfyllda arbetsmoment. Nu kan du som arbetar inom bygg boka vår utbildning i händelseutredning där du lär dig metodik, systematik och hantering av resultaten för att förbättra lärandet av det som inträffar i verksamheten.

UTBILDNING

Ledarens roll för säkerhetsarbetet

Den 30 september höll Lena Kecklund och Marcus Lavin en halvdagsutbildning i Säkerhetskultur. Fokus låg på ledningens roll och påverkan i säkerhetsarbetet och gav deltagarna konkreta verktyg för att skapa en god säkerhetskultur. Utbildningen riktade sig till Håll Nollans medlemsföretag.

21
jan
UTBILDNING FÖR BYGG- & ANLÄGGNINGSFÖRETAG

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv

Vi utbildar myndigheter och företag i händelseutredning och erbjuder nu en branschanpassad utbildning för dig som arbetar inom byggbranschen. Två kursstarter under våren 2020!

UPPDRAG

Intressant och givande kurs i händelseutredning med Arbetsmiljöverket

Här syns 15 arbetsmiljöinspektörer som vi nyligen utbildat i metodiken Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv. Ett enormt inspirerande möte för oss båda i arbetet mot det gemensamma målet att förbättra arbetsplatser runt om i landet. Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv är en av våra utbildningar som du kan boka som öppen utbildning men som även kan anpassas till din verksamhet.

UTBILDNINGAR JÄRNVÄG

Nya kurser i EU-förordningar - säkerhetsarbete inom järnväg

Syftet med våra kurser är att öka dina kunskaper om lagkrav och tillämpning av gemensamma säkerhetsmetoder (CSM). Samtidigt vill vi dig en ökad förståelse för hur MTO-perspektivet kan tillämpas. Vi erbjuder kurser i CSM RA redan och undersöker nu intresset för kurser inom CSM SMS och CSM MON. Anmäl gärna ditt intresse om du är i behov av kunskap inom dessa förordningar och hur de kan tillämpas.

Kurs

CSM RA Järnväg

Öka dina kunskaper om tillämpningen av CSM RA och få en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA. Anmäla ditt intresse så kontaktar vi dig när vi satt nya kursdatum.

ÖPPEN UTBILDNING

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv

I vår öppna utbildning i händelseutredning lär vi ut hur du utför högkvalitativa utredningar, skapar lärande i din organisation och du får även möjlighet att utbyta erfarenheter i mötet med andra företag och branscher. Anmäl ditt intresse för en öppen utbildning eller kontakta oss om du vill skräddarsy en utbildning för ditt företag eller bransch!

KARRIÄR

Vill du jobba hos oss?

JÄRNVÄG

Guide för nya krav och riktlinjer för MTO-arbete

Ökat fokus på samspelet MTO, systemsäkerhet och säkerhetskultur i nya lagstiftningen CSM SMS. Vi har deltagit i ERAs arbetsgrupp MTO/Human factors och utformat de nya kraven och riktlinjerna. Ladda ner ERAs guide och kontakta oss gärna för tolkning och tillämpning.

OM OSS

Nya kollegor i vårt team!

Vi är glada att få presentera våra två senaste tillskott i vårt MTO-team: Jacob Weilandt och Oscar Arman.

Mjukvara

TEAMS - Tool for Event Analysis by MTO Safety

Vi har utvecklat ett mjukvarustöd som hjälper dig som är olycksutredare att skapa händelsekedjor och synliggöra bidragande orsaker och brustna barriärer.

image

MTO Säkerhet i media

Ta del av artiklar där vårt arbete uppmärksammats i media.

Läs artiklar och se klipp

Hur är säkerhetskulturen i er verksamhet? Gör vårt test!

Är du nyfiken på att få en första uppfattning om hur god säkerhetskulturen är i just er verksamhet?

Gå till testet