Med beprövad metodik, expertis och beteendevetenskap, ökar vi säkerheten och effektiviteten hos våra kunder

Läs om våra tjänster

Anlita oss

Våra erfarna MTO-experter stöttar verksamheter med allt från rådgivning till specifika insatser.

Våra tjänsteområden

Bredda dina kunskaper

Välkommen till våra utvecklande seminarier och utbildningar.

Kurser & Seminarier

Forskning

Våra forskningsuppdrag får nationellt och internationellt genomslag.

Läs våra rapporter

Bussolyckan i Sveg 2017

Igår friades busschauffören efter bussolyckan i Sveg 2017. Det som inte prövades i domstol var bussbolagets ansvar. Haverikommissionens utredning visar på ett behov av säkerhetsstyrning och riskhantering inom vägtrafik.

UPPDRAG

Inventering av förbättringsbehov inom verkstadssektorn

Nyligen avslutade vi ett kunduppdrag där slutrapporteringen handlade om att presentera vilka förbättringsbehov ett serviceföretag inom verkstadssektorn har inom arbetsmiljö och säkerhet. Dessa kartläggningar är av enorm vikt för hållbart utvecklingsarbete och vi är glada att kunna bidra med vår expertis och erfarenhet inför kundens fortsatta arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

KURS

Öka dina MTO-kunskaper!

Proaktivt säkerhetsarbete och MTO-fokus är ofta avgörande för en effektiv och högkvalitativ produktion. Vår öppna utbildning i MTO-begreppet syftar till att öka kunskap, medvetenhet och motivation för att arbeta med MTO-frågor. Anmäl intresse för att få inbjudan till nästa kurstillfälle.

25
sep
Kurs

CSM RA Järnväg

Öka dina kunskaper om tillämpningen av CSM RA och få en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA.

Välkommen Bengt!

Vi har en ny kollega att presentera! Bengt Göransson är expert inom Människa-datorinteraktion och användbarhet och vi är glada att få hälsa honom välkommen till oss.

KURS

Olycks- och händelseutredning

Utveckla dina kunskaper om hur MTO-perspektivet används för att utreda olyckor och händelser. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar för våra kunder. Anmäl ditt intresse eller kontakta oss för att få veta mer!

KARRIÄR

Vi söker nya medarbetare

Vi söker just nu efter experter inom HFE/användarperspektiv/ergonomi och riskhantering.

JÄRNVÄG

Guide för nya krav och riktlinjer för MTO-arbete

Ökat fokus på samspelet MTO, systemsäkerhet och säkerhetskultur i nya lagstiftningen CSM SMS. Vi har deltagit i ERAs arbetsgrupp MTO/Human factors och utformat de nya kraven och riktlinjerna. Ladda ner ERAs guide och kontakta oss gärna för tolkning och tillämpning.

Mjukvara

TEAMS - Tool for Event Analysis by MTO Safety

Vi har utvecklat ett mjukvarustöd som hjälper dig som är olycksutredare att skapa händelsekedjor och synliggöra bidragande orsaker och brustna barriärer.

image

MTO Säkerhet i media

Ta del av artiklar där vårt arbete uppmärksammats i media.

Läs artiklar och se klipp

Hur är säkerhetskulturen i er verksamhet? Gör vårt test!

Är du nyfiken på att få en första uppfattning om hur god säkerhetskulturen är i just er verksamhet?