Med beprövad metodik, expertis och beteendevetenskap, ökar vi säkerheten och effektiviteten hos våra kunder

Läs om våra tjänster

Planera för verksamhetens kompetensutveckling och öka MTO-medvetandet i er organisation  

 Upptäck vårt kursutbud

Vi hjälper er att hitta bakomliggande orsaker och lära av det som händer

Olycks- och händelsutredning utifrån ett MTO-perspektiv 

Hur är säkerhetskulturen i din verksamhet? Gör vårt test!

Gå till testet

Anlita oss

Våra erfarna MTO-experter stöttar verksamheter med allt från rådgivning till specifika insatser.

Våra tjänsteområden

Bredda dina kunskaper

Välkommen till våra utvecklande seminarier och utbildningar.

Kurser & Seminarier

Forskning

Våra forskningsuppdrag får nationellt och internationellt genomslag.

Läs våra rapporter

6
dec
Distansutbildning

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

En dagskurs som ger kunskap och stöd för tillämpning av metoden CSM RA - lagkrav som gäller för både järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer.

Säkerhetskultur

Nio tips för en bättre säkerhetskultur

Det finns ingen standardmodell för hur en säkerhetskultur ska utvecklas och förbättras. En säkerhetskultur är heller aldrig färdigutvecklad utan kräver ständigt arbete och utveckling. Förändring är sällan enkelt men det finns dock vissa generella principer för att lyckas.

5
dec
distansutbildning

CSM SMS Gemensamma krav på säkerhetsstyrning

Vi visar hur du ska arbeta med säkerhetsstyrning och hur du integrerar säkerhetsstyrning i ditt ledningssystem samt säkrar medvetenhet och efterlevnad hos alla medarbetare. Du lär dig även att förstå och implementera de nya kraven i din verksamhet.

25
okt
För bygg- och anläggningsföretag

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv

Vi erbjuder nu en branschanpassad utbildning i händelseutredning för dig som arbetar inom byggbranschen.

utbildning

Säkerhetsledarskap

Få en helhetsbild av vad ledarrollen innebär för din verksamhets arbetsmiljö, säkerhetskultur och effektivitet samt vilka verktyg och förmågor som är viktiga för dig i din roll som ledare.

GÅ KURS NÄR DET PASSAR DIG

CSM-förordningar och nya lagkrav

Den här e-learningkursen tar ca tre timmar att genomföra och ger dig förståelse, kunskap samt relevanta metoder och tips på hur du kan arbeta med MTO och förordningarna.

1
dec
DISTANSUTBILDNING

Grundutbildning i MTO

Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa Teknik Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet.

LÄSTIPS!

Den (o)mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn omdefinieras i bok om digitaliseringens möjligheter!

Mjukvara

TEAMS - Tool for Event Analysis by MTO Safety

Vi har utvecklat ett mjukvarustöd som hjälper dig som är olycksutredare att skapa händelsekedjor och synliggöra bidragande orsaker och brustna barriärer.

image

MTO Säkerhet i media

Ta del av artiklar där vårt arbete uppmärksammats i media.

Läs artiklar och se klipp

Hur är säkerhetskulturen i er verksamhet? Gör vårt test!

Är du nyfiken på att få en första uppfattning om hur god säkerhetskulturen är i just er verksamhet?

Gå till testet