Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan ge stöd eller bidra med konkreta insatser i utvecklingen av er verksamhets säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet.

Kontakta oss så ser vi tillsammans över era behov.

 

MTO Säkerhet AB

Postadress
Box 17107
104 62 Stockholm

Besöksadress
Hornsbruksgatan 19

Telefon
08-53 52 59 50

E-post
info@mto.se

Vi som jobbar här

Lena Kecklund

VD, MTO-expert

Fil.dr. Psykologi

+46-70-735 87 50

Malin Molnar (f.d. Mattson)

Försäljningsansvarig, MTO-expert

Fil.dr. Psykologi

+46-73-935 67 89

Sara Petterson

Personalansvarig, MTO-expert

Magister MTO och Ergonomi

+46-73-98 45 720

Caroline Hägglund

MTO-expert

Civilingenjör System i Teknik och Samhälle (STS)

+46-70-683 85 09

Anders Lindgren Walter

MTO-expert

Fil.dr. Människa-Teknik-Design / Magister Kognitionsvetenskap

+46-70-205 75 98

Emma Nordlöf

MTO-expert

Magister MTO och Ergonomi

+46-76-223 59 92

Eva Olsson

MTO-expert

Fil. dr. Människa-datorinteraktion

+46-73-390 51 15

Jacob Kullgren

MTO-expert

Kandidat Kognitionsvetenskap

+46-76-833 44 81

Jenny Hellström

MTO-expert

Magister MTO och Ergonomi

+46-73-035 74 67

Lars Pettersson

MTO-expert

Tekn.dr

+46-72-547 40 54

Linnea Wahlberg

MTO-expert

Master Kognitionsvetenskap

+46-73-243 77 67

Marcus Lavin

MTO-expert

Fil.dr. Psykologi

+46-70-792 46 51

Natalia Landerblom

MTO-expert

Master Kognitionsvetenskap

+46-70-368 30 68

Malin Knutsdotter

Kontorsansvarig

Magister Business Administration

+46-70-341 02 79