Säkerhetsledning

Säkerhetsledning utgör grunden för en säker och effektiv verksamhet

Säkra och effektiva processer

Säkerhetsledning handlar både om att ha ett välutformat säkerhetsledningssystem för att skapa effektiva och säkra processer, men också om att utveckla en positiv säkerhetskultur och ett långsiktigt säkerhetsledarskap. Det är därför viktigt för organisationer som hanterar risker i sin verksamhet att ha en tydlig och strukturerad säkerhetsledning. Ett överskådligt och pedagogiskt utformat säkerhetsledningssystem ger ledningen den överblick som behövs för att bedöma säkerhetsläget i organisationen, för att på så sätt kunna styra verksamheten mot dess säkerhetsmål genom rätt typ av insatser.

Utveckla er säkerhetsledning 

Vi har erfarenhet av att hjälpa organisationer att utforma optimerade säkerhetsledningssystem som är anpassade till den specifika verksamheten. Det gör vi genom att granska befintligt system och identifiera utvecklingsområden både utifrån vår kunskap, erfarenhet och empiri om ledningssystem och utifrån varje organisations specifika mål, risker och fokusområden.

Vi erbjuder flera olika typer av tjänster som stöd i utvecklingen av er säkerhetsledning:

  • Utformning och utveckling av säkerhetsledningssystem 
  • Stöd till ledningsgrupp och chefer vid implementering utvecklingsinsatser och förändringar
  • Utbildning och coaching 
  • Effektmätningar av genomförda insatser
  • Utveckling av säkerhetsindikatorer
  • Instruktionsutformning Vill du veta mer om säkerhetsledning? 

Kontakta mig

Anna Bärjegård

Anna.Barjegard@mto.se

Uppdrag