Användbarhet och ergonomi (HFE)

Arbetsmiljö, system och verktyg påverkar våra arbetssätt och prestationer

Användarna i fokus

Målet är att system, verktyg och arbetsmiljöer är anpassade till användarnas och verksamhetens behov och förutsättningar, vilket leder till att en säker och effektiv verksamhet kan bedrivas. Vi arbetar främst med användarperspektivet och ergonomin.

 

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. Därför utför vi såväl analyser av att personalen har rätt tekniska, fysiska, kognitiva och organisatoriska förutsättningar som utvärderingar av tekniska system eller verktyg ur ett användarperspektiv. Vi agerar också som MTO-stöd till beställare och leverantörer för att säkerställa att användarperspektiv och ergonomi inkluderas i utvecklingsprojekt. Oavsett om utgångspunkten är kontrollrum, manöverbryggor, förarhytter, cockpits, byggarbetsplatser, behandlingsrum, instrumentpaneler, gränssnitt på IT-system, informationsskyltar eller liknande.

Vi genomför även forskningsprojekt inom området och erbjuder utbildningar och föreläsningar.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster inom området:

  • Användbarhetsanalyser och utvärderingar av tekniska system och verktyg
  • MTO-stöd till beställare och leverantörer
  • Analyser av att personalen har rätt tekniska, fysiska, kognitiva och organisatoriska förutsättningar
  • UtbildningsinsatserVill du veta mer om användbarhet och ergonomi? 

Kontakta mig

Stefan Mattsson

Stefan.Mattsson@mto.se

Uppdrag