Nya C30-tågen är utformade med användaren i centrum

2022-12-08

Nu är en ny generation tunnelbanetåg i trafik! De nya C30-tågen är utformade med användaren i centrum och i arbetet har vår MTO-expert Anders Lindgren Walter haft ett viktigt ansvar från start.

I utformningen av de nya tågen har vår MTO-expert Anders Lindgren Walter sedan projektstarten 2013 ansvarat för att ergonomi- och användarfrågor tagits om hand på ett systematiskt sätt. Detta har resulterat i mer anpassade miljöer för tågresenärer och tågpersonal.  

Läs mer och se film om de nya tågvagnarna på SVT Nyheters hemsida: 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/framtiden-som-rullar-in

 

På bilden: Anders Lindgren Walter, MTO-expert, Fil.dr. Människa-Teknik-Design, Magister i Kognitionsvetenskap.

MTO Säkerhet - Anders Lindgren Walter

Exempel på utveckling som gjorts i de nya C30-tågen som nu rullar i Stockholm och där MTO Säkerhet deltagit i projektarbetet:

Förarmiljön
Ergonomin i förarmiljön har förbättrats och föraren har möjlighet till både sittande och stående körning. Vidare har vi, tillsammans med förarrepresentanter optimerat placering av reglage samt förarbordets utformning utifrån förarens arbetsuppgifter, synbehov etc.

Större ytor med mer plats för ex. rullstolar och barnvagnar samt stående passagerare.

Större ytor med mer plats för ex. rullstolar och barnvagnar samt stående passagerare.

Det gula sätet märker tydligt ut en prioriterad sittplats.

Det gula sätet märker tydligt ut en prioriterad sittplats.

Passagerarmiljö
Vi har använt oss av olika användargrupper i utvecklingen av passagerarutrymmena. Vardagspendlare, sällanresenärer, barn samt personer med olika typer av funktionsnedsättning har deltagit i utvärderingar under hela utvecklingsprocessen. Detta arbete har resulterat i ett tåg med bekvämare stolar, stolsplacering för att främja ett bra flöde för av- och påstigande samt mer benutrymme mellan säten. Dessutom har utformning av information, färgval på väggar, golv och sitsar gjorts samt placering av handstänger anpassats till samtliga användargrupper. Särskild fokus har varit på att underlätta för personer i rullstol eller personer med barnvagn som genom en ny flexarea lättare kan få plats på tåget utan att blockera korridorer och vestibuler.

Underhållspersonal
Stort fokus har legat på att utforma tekniska lösningar så att dessa går att underhålla och reparera på ett säkert och ergonomiskt korrekt sätt. Detta genom att under hela utvecklingsprocessen arbeta med både 3D-modeller och fysiska prototyper för att säkerställa exempelvis åtkomlighet och acceptabla arbetsställningar.