Under 2020 har vi fortsatt öka våra kursdeltagares och deras organisationers säkerhetsmedvetenhet

2022-09-20

Med spetskompetens inom människa, teknik och organisation (MTO) och mångårig erfarenhet från olika säkerhetskritiska branscher erbjuder vi både anpassade och öppna kurser, seminarier och föreläsningar. Flertalet av våra utbildningar har under 2020 hållits digitalt med stöd av vår digitala läroplattform MTO Academy.

I den här artikeln summerar vi årets utbildningar – både de som vi har hållit, utvecklat och de nya kurser som lanseras 2021.

 

Året som gått

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

Kursen ger kunskap och stöd för tillämpning av gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning – lagkrav som gäller för både järnvägsföretag. Infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer på europisk järnväg. Under året har vi utbildat över 40 deltagare i både öppna och företagsanpassade utbildningstillfällen.

Utbildning i den gemensamma säkerhetsmetoden CSM RA

Utbildning i den gemensamma säkerhetsmetoden CSM RA

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv

Från utbildningen tar kursdeltagarna med sig kunskap om samspelet MTO, om utredningsprocessen och om systematiska arbetsmetoder för att finna och tydliggöra orsaker - kunskaper som kan effektivisera utredningsarbetet så att det bidrar i verksamhetsutvecklingen och leder till säkerhetsförbättringar och lärande på sikt. Under året har vi även utvecklat en digital variant av kursen och har utbildat över 60 personer i både öppna och företagsanpassade utbildningstillfällen – främst inom byggbranschen.

Händelseutredning – fördjupa, analysera och diskutera

I våras utvecklade vi en webbinarserie som fördjupning inom händelseutredning, serien ger deltagarna möjligheten att ta del av händelseutredningar från olika branscher och därigenom utveckla sin egen utredningskompetens samt dra lärdomar som stärker sin verksamhet. Genom att utreda och analysera olyckor och händelser kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser undvikas i framtiden. Nästa öppna kurstillfälle ligger till våren!

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv

Utbildningen syftade till att öka förståelsen och kunskapen om samspelet MTO samt tillämpningen av det för ökad samverkan mellan deltagarnas interna HR-, arbetsmiljö- och säkerhetsfunktioner.

Under året har vi även hållit en rad företagsanpassade kurstillfällen inom bland annat:

  • MTO-perspektivet och dess tillämpning inom kärnkraftssektorn
  • Fördjupning inom riskanalys och riskhantering
  • Riskanalys i praktiken
  • Händelseutredning som tillämpbar metod även inom HR-ärenden
Att utreda händelser med utvecklad MTO-kunskap ger effektivare åtgärdsplaner och lärande i verksamheten..

Att utreda händelser med utvecklad MTO-kunskap ger effektivare åtgärdsplaner och lärande i verksamheten..

Under 2020 har vi genomfört flera påbyggnadsutbildningar på distans för utredare.

Under 2020 har vi genomfört flera påbyggnadsutbildningar på distans för utredare.

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv

Kursnyheter 2021

CSM OC – Common Safety Methods Orientation Course (On demand)

Det finns idag flera EU-förordningar som ska tillämpas tillsammans för att bidra till ett bättre förebyggande säkerhetsarbete. Kursen ämnar till att förklara vad dessa förordningar innehåller och hur de på ett integrerat sätt ska implementeras i praktiken, fokus ligger på den nya förordningen för Safety Management System (CSM SMS) på europeisk järnväg. Kursen är redan idag tillgänglig på engelska och kommer under 2021 även lanseras på svenska.

 

CSM Orientation Course MTO Safety

CSM Orienteringskurs för järnväg erbjuds både på engelska och svenska 2021.

Säkerhetsledarskapsprogram

I forskningen är det tydligt att ledarskapet antas spela en viktig roll för organisationens funktion och framgång, särskilt viktigt är ledarskapet för säkerhetskulturen i säkerhetskritiska verksamheter. Vi har utvecklat ett säkerhetsledarskapsprogram som ger deltagarna verktygen för att kunna leda och utveckla arbetet i verksamhet på ett sätt som minimerar olyckor, incidenter och ohälsa samt i det arbetet bidra med förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö och säkerhetskultur. Kursen kommer till en början erbjudas våra samarbetspartners under 2021. 

 

 

Säkerhetsledarskapsprogrammet - kontakta oss för mer information.

Säkerhetsledarskapsprogrammet - kontakta oss för mer information.

Vill du veta mer om vårt kursutbud?
Kontakta Lena Kecklund så berättar hon mer. 

Lena Kecklund

VD och seniorkonsult MTO Säkerhet

+46 (0)70-735 87 50

lena.kecklund@mto.se