MTO Säkerhet fortsätter att bidra till forskningen

2022-09-20

Merparten av våra medarbetare har disputerat inom områden relaterade till MTO-området (psykologi, organisation, ledarskap, UX och maskinteknik) och i alla våra uppdrag arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder där vi tillämpar tillgänglig forskning. En stor drivkraft för oss är att fortsätta bidra till forskning som utvecklar säkrare, effektivare och mer hållbara verksamheter. Därför är vi extra stolta över att berätta att vår kollega Malin Molnar har erbjudits en ettårig tjänst som organisationsforskare på Karolinska Institutet (KI) på enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Malin har tidigare forskat kring ledarkommunikation, ledarstilar samt styrmedel i säkerhetskritiska verksamheter och disputerade år 2015 med sin avhandling Promoting safety in organizations: The role of leadership and managerial practices. I sin nya roll ska hon i första hand bidra med sina kunskaper i två forskningsprojekt kring ledarskap kopplat till hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Malin kommer att finnas kvar på MTO Säkerhet även framöver, men går ned i tid för att i större utsträckning kunna ägna sig åt sitt forskningsengagemang.

Vi på MTO Säkerhet ser mycket positivt på Malins forskningsengagemang och har goda förhoppningar om samarbetet med KI som kan berika båda verksamheterna – och inte minst de verksamheter i näringslivet som berörs av resultaten.

Malin började sin nya tjänst den 16 april och vi önskar henne ett stort lycka till med sin forskning!

 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Malin.

Malin Mattsson Molnar

+46 (0)73 935 67 89