Arbetsmiljödagen i Norr

2023-09-18
På Arbetsmiljödag i Skellefteå samlas företag från hela regionen för att uppmärksamma arbetsmiljö i alla dess former och årets tema är frisknärvaro. Att prata om friskfaktorer är lika viktigt som att prata om riskfaktorer. 💡 Vad är det egentlige...
Läs hela nyheten

Sommarbrevet 2023

2023-08-15
Nu stundar dagar av sommarledighet för oss på MTO Säkerhet och vi hoppas du också unnar dig vila och återhämtning. Att ägna en stund till eftertanke så här inför semestertider och reflektera över allt som hänt och saker du åstadkommit under våren...
Läs hela nyheten

MTO Säkerhet i norr

2023-08-15
I Skellefteå blomstrar industrin och tillväxten sker i rekordfart. Nya företag med stora anläggningar som hanterar farliga kemikalier och säkerhetskritiska arbetsmoment är en vardag. Här finns våra MTO-experter på plats för att stötta med våra exp...
Läs hela nyheten

Höstens utbildningar

2023-06-21
Kompetensutveckling handlar om att stärka dig som individ men också utveckla den verksamhet du arbetar i. Ett arbetslag består av olika människor med olika kompetenser vilket är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Framtidens organis...
Läs hela nyheten

I blickfånget: Jonathan

2023-04-03
Med kunskaper både om hur människan fungerar kognitivt och psykologiskt har Jonathan en bred grund att stå på. Ett specialintresse för riskanalysarbete och med erfarenhet från bland annat krisberedskap, försvar och räddningstjänst är han en stor t...
Läs hela nyheten

Nytt forskningsprojekt inom sjöfart - På rätt kurs

2023-04-03
I dagsläget är det väldigt kort om tid för informationsutbyte mellan lots och fartygsbefäl. Genom att skapa en gemensam, förbestämd färdplan som skickas ut på förhand kommer båda parterna (lots och fartygsbefäl) få möjlighet att förbereda sig. Ta...
Läs hela nyheten

Fokus på säkerhetsstyrning

2023-03-01
Den europeiska flygindustrin är reglerad och översynad på statlig nivå genom ett gemensamt regelverk för flygbolag, flygplatser, flygtrafikledning, tekniska verkstäder och flygplanstillverkare.  I detta pussel av aktörer inom luftfarten finns dock...
Läs hela nyheten

MTO-Dagarna 2023

2023-02-16
MTO-Dagarna är tillbaka! För att bedriva en säker verksamhet behöver vissa verktyg finnas på plats och det är två av dessa som årets MTO-Dagar kommer handla om nämligen säkerhetskultur och säkerhetsledarskap. Två områden som går hand i hand där fr...
Läs hela nyheten