Nytt forskningsprojekt inom sjöfart - På rätt kurs

2023-11-29
I dagsläget är det väldigt kort om tid för informationsutbyte mellan lots och fartygsbefäl. Genom att skapa en gemensam, förbestämd färdplan som skickas ut på förhand kommer båda parterna (lots och fartygsbefäl) få möjlighet att förbereda sig. Tanken är även att färdplanen ska vara detaljerad med tydliga gränser för normal navigering, det ska leda till att bryggteamet lättare kan identifiera situationer när de behöver ingripa. Ett ingripande bör då exempelvis ske genom ifrågasättande av fartygets framförande enligt ett fastställt arbetssätt för hur personalen kommunicerar dessa avvikelser. 
Projektet inriktar sig på att utveckla, utvärdera och ge stöd för införande av en ny arbetsmetod som är baserad på tidigare forskning samt erfarenheter. Arbetsmetoden förenklar samarbetet mellan fartygsbefäl och lots. I förlängningen innebär det ett viktigt bidrag till att utveckla lotsutbildningen i form av procedurer och kommunikation samt att styra genom att planera. 
Forskningsprojektet är finansierat av Trafikverket och fortlöper till den 1 april 2025. De preliminära resultaten kommer presenteras vid ett halvtidswebbinarium och den slutliga rapporten presenteras på en konferens inom ramen av projektet.
Vi på MTO säkerhet är projektledare och domänexperter i detta projekt och kommer samarbeta med Hans Hederström, sjökapten och före detta lots som bland annat utvecklat CSMART, samt Magnus Andersson, konsult, sjökapten och aktiv lots. Vi kommer även ha ett nära samarbete med branschen i stort.

 

Vill du veta mer eller medverka i projektet?

Kontakta mig

Isabella Ågren

isabella.agren@mto.se