Expertstöd i förnyelseprocessen av nytt järnvägstillstånd

2023-04-19
Det har hänt en hel del inom järnvägssektorn de senaste åren för att förbättra, utveckla och harmonisera säkerheten och kvalitén på det europeiska järnvägsnätet. CSM SMS (EU 2018/762) och CSM RA (EU/402/2013, EU/2015/1136) är förordningarna som fo...
Läs hela nyheten

De gemensamma säkerhetsmetoderna CSM - Common Safety Methods

2023-04-19
De gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM – Common Safety Methods) togs fram av Europeiska Järnvägsbyrån, ERA och omfattar alla aktörer på det europeiska järnvägsnätet. Målet med förordningarna är att göra järnvägsbranschen säkrare och undvika olyckor...
Läs hela nyheten

Utvärdering av den digitala arbetsmiljön på Kungliga Tekniska högskolan

2022-12-08
Att kartlägga och utvärdera verksamhetens digitala arbetsmiljö är ett bra första steg till att skapa en hälsosam och hållbar arbetssituation. Nya arbetssätt och mer hemarbete under pandemin har gett en ny syn på hur arbete kan utföras och framför...
Läs hela nyheten

Vad är digital arbetsmiljö?

2022-10-07
Arbetsmiljö är ett brett och komplext område och innefattar både fysiska och psykosociala förhållanden i arbetet. Den fysiska arbetsmiljön (tex. ergonomi) är den som är mest omtalad och därefter den psykosociala (tex. krav och resurser) arbetsmilj...
Läs hela nyheten

Tips för bättre arbetsmiljö på hemmakontoret

2022-09-20
De senaste åren har inneburit stora omställningar för alla. Pandemin ser ut att fortsätta under 2022 och vinterns ledighet inleds med nygamla restriktioner vilket för många innebär mer arbete hemifrån även efter årsskiftet. Därför listar vi här vå...
Läs hela nyheten

Tack, god jul & gott nytt år

2022-09-20
Vi vill tacka alla våra kunder, samarbetspartners och nya bekantskaper för 2021. Nu laddar vi om och vi ser fram emot att få fortsätta utvecklas tillsammans med er 2022. Läs Lenas årssummering för 2021 Vi stänger våra kontor 23-30 december och är...
Läs hela nyheten

Årssummering av 2021

2022-09-20
Nu är jul- och nyårshelgen snart här och vi på MTO Säkerhet vill tacka våra samarbetspartners och kunder för det gångna året! Ännu ett år av det nya normala går mot sitt slut. Vi kan konstatera att vår förmåga att snabbt anpassa oss och improviser...
Läs hela nyheten

Nytt uppdrag för Arbetsmiljöverket

2022-09-20
Meta-analys av dödsolyckor i arbetet En stor del av de dödsolyckor som inträffar på svenska arbetsplatser sker i samband med eller i närheten av mobila maskiner och arbetsfordon. För att ta reda på varför och förhindra liknande olyckor i framtiden...
Läs hela nyheten