Olycks- och händelseutredningar - Att utreda är att lära

2022-09-20

Vi söker de bakomliggande orsakerna med hjälp av MTO-perspektivet

När vi utreder olyckor och tillbud letar vi efter de bakomliggande orsakerna till händelsen. När olyckor sker är det ofta flera olika faktorer som samverkar och tillsammans bidrar till att händelsen inträffar. För att identifiera de bakomliggande orsakerna är en analys av samspelet mellan människan, tekniken och organisationen en viktig del. Först när bakomliggande orsaker på en organisatorisk nivå har identifierats kan säkerhetshöjande och hållbara åtgärder tas fram för att minimera risken för framtida olyckor.

Vi utreder olyckor med utgångspunkt i det händelseförlopp som lett fram till händelsen, och använder systematiskt MTO-perspektivet i analysen av varje steg. Som stöd i analysen använder vi mjukvarustödet TEAMS (Tool for Event Analysis by MTO Safety) som vi utvecklat för att ge hjälp att skapa en strukturerad händelseanalys genom att rita upp händelsekedjan, avvikelser, orsaker och barriärer. Resultatet blir sedan enkelt att redovisa i exempelvis rapporter och presentationer.

Även mindre incidenter bör utredas

Det finns något att lära av alla händelser – stora som små. Målet med en utredning är att förhindra att liknande händelser sker framtiden. Genom att utreda, åtgärda och dra lärdomar även av de mindre allvarliga händelserna kan man förhindra att allvarligare olyckor inträffar i framtiden.

Våra tjänster inom olycks- och händelseutredning

Vi arbetar dagligen med utveckling av organisationers säkerhet och att utreda händelser är ett effektivt sätt att få viktiga lärdomar om säkerhetskritiska moment i verksamheten.

Våra utbildningar i olycks- och händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv är mycket uppskattade av kursdeltagarna. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar samt en utbildning som är branschanpassad mot bygg- och anläggningsföretag.

  • Oberoende händelse- och olycksutredningar utifrån ett MTO-perspektiv
  • Coachning och expertstöd i olycksutredningar
  • Utbildningsinsatser för utredare
  • Utvärdering av befintlig händelsehanteringsverksamhet i syfte att utveckla och förbättra verksamheten
  • Stöd och verktyg som underlättar utredningsarbetet
  • Verktyget TEAMS – Mjukvarustöd för utredare

Är du i behov av liknande insatser eller intresserad av att veta mer om digital arbetsmiljö?

Kontakta Sara Petterson

sara.petterson@mto.se

+46 (0)73 984 57 20