Årssummering av 2021

2022-09-20

Nu är jul- och nyårshelgen snart här och vi på MTO Säkerhet vill tacka våra samarbetspartners och kunder för det gångna året! 

Ännu ett år av det nya normala går mot sitt slut. Vi kan konstatera att vår förmåga att snabbt anpassa oss och improvisera har fortsatt att utvecklas. Vi har implementerat säkra och effektiva sätt att arbeta hemifrån med hjälp av digitala verktyg. Hybridmöten har blivit ett buzzword och är en av många utmaningar vi ser när distansarbetet går från temporärt till permanent.

Att investera i sina medarbetare lönar sig

I det nya normala är det viktigt att satsa på sina medarbetare. Vi som arbetsgivare har ett ansvar att säkerställa den sociala och organisatoriska arbetsmiljön hos våra medarbetare även på hemmakontoret, likväl den ergonomiska och digitala arbetsmiljön. De företag som gör en satsning nu kommer få god avkastning på sin investering längre fram i form av nöjda medarbetare och en hållbar verksamhet.

Det handlar om att skapa sociala plattformar för att mötas och arbeta tillsammans. Det här har många av oss lyckats väl med. Vi anpassar oss. Det gäller även att erbjuda rätt tekniska och ergonomiska verktyg. I slutändan handlar det främst om kommunikation och ledarskap. Hur och när kommunicerar vi, bokar vi in regelbundna avstämningar som inte handlar om ett specifikt uppdrag? Finns det riktlinjer för kommunikationen? Är chefen tydlig nog med vad som gäller. Ledarskapet sätts på prov när vi arbetar på distans och här är det viktigt med tydlighet. 

MTO-perspektivet får fotfäste i fler branscher

Vi ser en större medvetenhet om MTO-perspektivet i flera branscher, framför allt inom industrin där nya stora projekt kräver MTO-kunskap. På transport- och järnvägssektorn görs nu stora investeringar för att möta ett ökat resande och underhålla befintlig infrastruktur. Även bussbranschen tar stora kliv framåt för säkrare transporter genom att undersöka möjligheten att likt järnvägsbranschen införa säkerhetsstyrningssystem.

Den här satsningen innebär ett större behov av kompetent personal. För verksamheter på järnvägssidan finns det tydliga riktlinjer i form av EU-förordningar som måste följas. De gemensamma säkerhetsmetoderna ställer krav på riskhantering, säkerhetsstyrning och övervakning. Genom att implementera lagstiftningen skapas säkra och effektiva verksamheter. Det gäller dock att lagstiftningen tolkas och används på rätt sätt. Här visar Transportstyrelsens uppgifter att det saknas rätt kompetens i branschen vilket kan leda till ökade risker. Det är de här riskerna vi vill undvika genom att utbilda och stötta branschen med vår expertis på området.

Det är nu viktigare än någonsin att vi tar hand om oss själva och varandra!

Tack till alla er vi har haft möjlighet att samarbeta med under året, vi ser fram emot fortsatta samarbeten och har hopp om att få träffas under 2022. 

Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet

 

PS. Passa på att lära dig mer om MTO genom att läsa boken Den (o)mänskliga faktorn.

Köp boken här ⇾

De senaste åren har inneburit stora omställningar för alla. Pandemin ser ut att fortsätta under 2022 och vinterns ledighet inleds med nygamla restriktioner vilket för många innebär mer arbete hemifrån även efter årsskiftet.

Här listar vi våra bästa tips för bättre arbetsmiljö i hemmet ⇾