Vi arbetar för en säker och effektiv järnväg

2022-09-20

Vi erbjuder tjänster där vi hjälper våra kunder att tolka CSM-förordningarna för att säkra kravuppfyllnad, säkerhet och effektivitet. Utöver det håller vi även utbildningar inom CSM-området (Common Safety Methods - Gemensamma säkerhetsmetoder). Vi utvärderar och granskar befintliga lednings- och säkerhetssystem och hjälper även till att utveckla dem.

 

Järnvägsbranschen är i ständig förändring och stort fokus ligger på att utarbeta säkrare och mer hållbara verksamheter. ERA (European Railway Association) har de senaste åren kommit med en rad nya förordningar inom CSM-området som alla aktörer på det europeiska järnvägsnätet måste följa.

Här har vår VD Lena Kecklund på uppdrag av ERA vart med och bidragit som MTO-ansvarig i framtagandet av de nya förordningarna.

För att leva upp till dessa förordningar behöver verksamheter veta vad kraven innebär och hur de ska anpassas till den egna verksamheten. Här erbjuder vi på MTO Säkerhet en rad tjänster för att stötta och utbilda organisationer för att uppfylla kraven.

Vi utbildar i följande säkerhetsförordningar och metoder för järnväg:

 • CSM OC - En orienteringskurs i CSM-förordningarna
 • CSM RA - Den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning
 • CSM SMS - Den gemensamma säkerhetsmetoden för krav på säkerhetsstyrningssystem
 • Hur de nya kraven på MTO och säkerhetskultur i CSM SMS ska införas i din verksamhet

Vi utför även:

 • Utvärdering och granskning av säkerhetsledningssystem
 • Utveckling och implementering av säkerhetsstyrningssystem
 • Riskanalyser
 • Expertstöd i tillståndsförnyelsen

Med vår långa erfarenhet och stora expertis inom området hjälper vi till att identifiera lämpliga anpassningar i syfte att säkerställa att de krav som ställs i förordningarna uppfylls.

“I vissa fall kan det vara både omfattande och komplexa modifieringar som behöver göras och med fördel kan man behöva en extern part som oss för expertstöd i arbetet" 

Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet

Exempel på uppdrag inom CSM:

 • Projektledare för framtagandet av ett nytt säkerhetsstyrningssystem för en underhållsleverantören.
 • Utförandet av en GAP-analys av ett säkerhetsstyrningssystem (SMS) gentemot CSM SMS (EU 2018/762) i syfte att upprätta en handlingsplan och rekommendationer för hur aktörens SMS behöver utvecklas för att uppfylla de nya krav som tillkommit i CSM SMS 2018/762.
 • Utvärdering och granskning av en underhållsleverantörs säkerhetsstyrningssystem (SMS) i syfte att granska SMS:ens lagefterlevnad i relation till CSM-SMS förordningen.
 • Riskanalyser och utredning av hur en pågående företagssammanslagning påverkade en underhållsleverantörs trafiksäkerhetsarbete. Arbetet innefattade framtagandet av en systemdefinition, genomförandet av ett flertal workshops, riskanalyser med tekniskt och organisatoriskt fokus samt framtagandet av en hazard-log. I riskanalyserna förekom det lokförare, kvalitetssamordnare och säkerhetsansvariga som användargrupper. Syftet med uppdraget var att påbörja ett riskhanteringsarbete enligt CSM-RA förordningen och framställa en handlingsplan.

Vill du veta mer om våra tjänster inom CSM?

Kontakta Lena Kecklund

VD och seniorkonsult MTO Säkerhet

+46 (0)70-735 87 50

lena.kecklund@mto.se