Nytt forskningsprojekt på europeisk nivå

2022-09-20

I samarbete med ett antal ämnesexperter från olika europeiska länder kommer vi delta i ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra samhällen kan bli bättre rustade för katastrofer i framtiden.

MTO Säkerhet står i startgroparna för ett nytt spännande forskningsprojekt på europeisk nivå – CORE (sCience & human factOr for Resilient sociEty). CORE-projektet sker inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon 2020) och är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med ett stort antal samarbetspartners och ämnesexperter inom bland annat miljövetenskap, psykologi, sociologi samt MTO och Human Factors.

Våra samhällen blir exponerade för olika typer av katastrofer orsakade av naturen och människan själv. Exempel på detta är olika typer av klimatrelaterade katastrofer, jordbävningar och vulkanutbrott, industriella katastrofer, pandemier eller terrorhot. För att hjälpa människor, organisationer och beslutsfattare i Europa vill CORE-projektet bland annat stärka vårt samhälles förmåga till förberedelse, resiliens samt återhämtningsförmåga vid olika typer av katastrofer. Projektet lägger särskild vikt vid utsatta grupper i samhället.

MTO Säkerhet kommer bidra till flera aktiviteter inom CORE-projektet där vi är ledande i säkerhetskulturfrågor och ämnesexpertis gällande större industriella katastrofer och olyckor. Projektet sträcker sig till slutet av 2023 och kommer tillhandahålla best-practice samt optimerade åtgärder och konstruktiva lösningar nödvändiga för den europeiska katastrofberedskapen.

Stor förödelse efter översvämningarna sommaren 2021 i Tyskland.

Stor förödelse efter översvämning i tyska staden Ahrweiler sommaren 2021.

Läs mer om CORE-projektet här

Vill du veta mer om projektet eller hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet att förebygga och hantera allvarliga händelser och olyckor?

Kontakta Oscar Arman

oscar.arman@mto.se

+46 (0)70 257 95 10