Utvärdering av den digitala arbetsmiljön på Kungliga Tekniska högskolan

2022-12-08

Att kartlägga och utvärdera verksamhetens digitala arbetsmiljö är ett bra första steg till att skapa en hälsosam och hållbar arbetssituation. Nya arbetssätt och mer hemarbete under pandemin har gett en ny syn på hur arbete kan utföras och framför allt arbetsmiljön kopplat till de verktyg som används.

Undersökningar visar att det även efter pandemin kommer arbetas mer hemifrån än tidigare och detta ställer krav på arbetsgivare. För att säkerställa att alla anställda får rätt förutsättningar kan en kartläggning av arbetsmiljön i hemmet vara en god idé. Här är den digitala arbetsmiljön en stor del då vi tenderar att använda fler programvaror och tekniska hjälpmedel hemma än på kontoret.

Distansarbete ger både möjligheter och begränsningar

Det finns en rad faktorer som påverkar hur anställda trivs med att arbeta på distans. Några av dem är hur väl man kan utföra sina arbetsuppgifter, vilken möjlighet som finns att ordna en god arbetsplats och i vilken utsträckning man har möjlighet till sociala relationer.

De nya arbetssätten har inneburit både möjligheter och begränsningar som i sin tur har resulterat i nya situationer att hantera för både arbetsgivare och arbetstagare. Det är en svår uppgift att på förhand förutse konsekvenserna av att tillämpa den nya tekniken och arbetssätten. Inte sällan är det samma faktorer som resulterar i både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön, vilket ställer krav på god förståelse och kunskap hos arbetsgivaren för att hantera digitaliseringens inverkan på den framtida arbetsplatsen och arbetsmiljön.

Kartläggning med hjälp av enkät

Vi har precis avslutat en kartläggning av den digitala arbetsmiljön hos de anställda på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektet var en del av ett större arbete för att kartlägga, utvärdera och förbättra den digitala arbetsmiljön. Vi genomförde den första delen som handlade om att undersöka den digitala arbetsplatsen.

Tillsammans med kunden tog vi fram en enkät utifrån aktuell forskning och det som har publicerats i nyhetsartiklar som undersökt den nya tillvaron där stora delar av arbetet sker på distans.

Vi kunde sedan presentera en systematisk sammanställning över hur de anställda trivs med att arbeta på distans, vilka utmaningar och möjligheter som finns inför framtiden och hur de anställda vill arbeta framöver. Vi kunde också visa vilka personalgrupper som trivs bättre respektive sämre med att arbeta på distans och utifrån det föreslå åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

 

Ladda hem och läs rapporten här

Våra tjänster inom digital arbetsmiljö

 

Är du i behov av liknande insatser eller intresserad av att veta mer om digital arbetsmiljö?

Kontakta Stefan Mattsson

+6 (0)70 396 77 63