Expertstöd i förnyelseprocessen av nytt järnvägstillstånd

2023-04-19

Det har hänt en hel del inom järnvägssektorn de senaste åren för att förbättra, utveckla och harmonisera säkerheten och kvalitén på det europeiska järnvägsnätet. CSM SMS (EU 2018/762) och CSM RA (EU/402/2013, EU/2015/1136) är förordningarna som fokuserar på säkerhetsledningssystem (CSM SMS) och gemensam riskhantering (CSM RA) och senast i november förra året uppdaterades CSM SMS med nya krav.

Många järnvägsaktörer är nu mitt i processen av tillståndsförnyelse och behöver i och med det försäkra sig om att deras verksamheter lever upp till de nya kraven. Ett första steg i tillståndsförnyelse är att identifiera vad de nya kraven innebär i praktiken och se var ens verksamhet står i relation till det.

 

“I vissa fall kan det vara både omfattande och komplexa modifieringar som behöver göras och med fördel kan man behöva en extern part som oss för expertstöd i arbetet" 

Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet

 

Vi på MTO Säkerhet har lång erfarenhet och stor expertis inom området och vi hjälper er gärna att identifiera lämpliga anpassningar i syfte att säkerställa kravuppfyllnad och framdrift i förnyelseprocessen av ert tillstånd. Som experter inom området hjälper vi på MTO Säkerhet våra kunder att tillämpa de nya kraven och som ett vidare komplement har vi även utbildningar som hjälper er att navigera de nya lagkraven och påvisar hur de ska tillämpas i praktiken.

 

Projektledning och granskning av säkerhetsstyrningssystem i relation till nya förordningar

Vi har lång erfarenhet och stor expertis och erbjuder granskning av verksamhetens säkerhetsledningssystem enligt nya förordningens ”krav på säkerhetsstyrningssystem” (CSM SMS), (EU) 2018/762, för att se hur väl befintliga säkerhetsstyrningssystem uppfyller kraven i förordningen och vad respektive aktör behöver vidta för eventuella åtgärder

(Figur: Elements of the SMS, ERA)

Vi kompetensutvecklar även branschen inom de nya förordningar genom vårt uppdaterade kursutbud där vi inom CSM-området nyligen har lanserat en orienteringskurs inom de uppdaterade kraven.

Läs mer om kursen här →  

Läs mer om CSM-förordningarna →

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er i förnyelseprocessen av ert tillstånd?

 

Kontakta Lena Kecklund

+46 (0)70-735 87 50

lena.kecklund@mto.se

  

Lena Kecklund är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen

Lena Kecklund är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen