CSM Orienteringskurs

E-learning om gemensamma säkerhetsmetoder och nyheter i CSM SMS 

Om kursen

Nya krav i CSM SMS (EU 2018/762) introduceras i november 2020 och ersätter tidigare EU-förordningar (EU 1169/2010 & 1158/2010). Den här e-kursen (e-learning) presenterar de nya kraven och visar hur du kan tillämpa nyheterna för att förbättra din verksamhet.

 

Lena berättar om CSM Orienteringskurs

Kursupplägg

Kursen är en e-learning som du genomför via vår kursportal MTO Academy helt i din egen takt under kursperioden. Uppskattad tid för att genomföra e-kursen är 3-4 timmar och här väljer du själv hur och när du genomför kursen under din kursperiod. Du har tillgång till kursen i en hel månad från att du fått tillgång till kursen. Du når kursen både på dator, surfplatta och mobil och du väljer själv när och hur under kursperioden du tar del av kursmaterialet.

MTO Academy

När du bokar din kursplats skickas en inbjudan ut till vår kursportal MTO Academy där du genomför denna e-learing. Om du önskar ett annat startdatum än de föreslagna månadsdatumena är det bara att notera det i din bokning under "Övrigt".

Om MTO Academy

För vem?

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med säkerhet på det europeiska järnvägsnätet och som har behov av en översikt över de gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM) och nyheterna i CSM SMS (EU 2018/762). 

Efter denna orienteringskurs kan du fördjupa dig inom varje CSM genom kurser om:

 • CSM RA – Riskvärdering och riskbedömning (EU/402/2013, EU/2015/1136)
 • CSM SMS – Säkerhetsledningssystem (EU/2018/762)
 • CSM MON - Övervakning (EG/1078/2012)

Språk

Kursen är på svenska. Vi erbjuder den även på engelska, CSM Orientation Course.

Kursmål och innehåll

Kursen ger en orientering i de gemensamma säkerhetsmetoderna CSM RA, CSM SMS och CSM MON. Fokus läggs dessutom på att öka dina kunskaper om nyheterna i CSM SMS och hur de kan tillämpas. 

Kursen ger dig kunskap om: 

 • De gemensamma säkerhetsmetoderna SMS, RA och MON
 • De nya kraven i CSM SMS, säkerhetsstyrningssystem (EU/2018/762)
 • Syftet med den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen och CSM-förordningarna
 • Lagkraven för hantering av järnvägssäkerhet
 • Roller och ansvarsområden i järnvägssäkerhetsledning och lagstiftning
 • Hur du kan tillämpa kraven på systemsäkerhet, MTO-arbete och säkerhetskultur från den nya förordningen (CSM SMS) för att förbättra din verksamhet
 • MTO Säkerhets fyrstegsmodell för att implementera de nya kraven
 • En fallstudie som illustrerar vad SMS-kraven innebär
 • Extra: Samlad bakgrundsfakta om Europeiska järnvägsbyråns (ERAs) roll, syfte och huvudmål, vi berättar om det europeiska järnvägssäkerhetsdirektivet och dess förhållande till nationell lagstiftning och om utvecklingen av de gemensamma säkerhetsmetoderna och de nya lagkraven i CSM SMS.  

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du fullföljt alla kursavsnitt. Kursmaterialet som finns upplagt som pdf-dokument i MTO Academy kan laddas hem.

 

Sagt om kursen:

Kursen innehåller matnyttig information om vilka krav som finns på säkerhetsstyrningssystem och varför det är viktigt med säkerhetsstyrning, upplägget är varierat och väl genomarbetat. En bra introduktion för den som är ny eller vill lära sig mer om säkerhetsstyrning!

-Malin Presthus, Säkerhetsspecialist Hector Rail

Ämnesexpert och kursledare

Lena Kecklund - kursansvarig och kursledare

Lena är grundare och VD på MTO Säkerhet med erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. 
Lena är, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet.

Lena Kecklund, Fil. dr. Psykologi

Lena Kecklund, Fil. dr. Psykologi

Här nedan kan du hämta översikt på kursinnehållet i CSM Orienteringskurs (pdf).

Datum

03 april 2900 kr
01 maj 2900 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

CSM Orienteringskurs

2900 kr ex moms