CSM Orienteringskurs

CSM Orienteringskurs 2021 MTO Säkerhet

Gemensamma säkerhetsmetoder och nyheter i CSM SMS 

Nya krav i CSM SMS (EU 2018/762) introduceras i november 2020 och ersätter tidigare EU-förordningar (EU 1169/2010 & 1158/2010). Den här kursen presenterar de nya kraven och visar hur du kan tillämpa nyheterna för att förbättra din verksamhet.

Lena berättar om CSM Orienteringskurs

Kursmål och innehåll 

Kursen ger en orientering i de gemensamma säkerhetsmetoderna CSM RA, CSM SMS och CSM MON. Fokus läggs dessutom på att öka dina kunskaper om nyheterna i CSM SMS och hur de kan tillämpas. 

Kursen ger dig kunskap om: 

 • De gemensamma säkerhetsmetoderna SMS, RA och MON
 • De nya kraven i CSM SMS, säkerhetsstyrningssystem (EU/2018/762)
 • Syftet med den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen och CSM-förordningarna
 • Lagkraven för hantering av järnvägssäkerhet
 • Roller och ansvarsområden i järnvägssäkerhetsledning och lagstiftning
 • Hur du kan tillämpa kraven på systemsäkerhet, MTO-arbete och säkerhetskultur från den nya förordningen (CSM SMS)
 • MTO Säkerhets fyrstegsmodell för att implementera de nya kraven
 • En fallstudie som illustrerar vad SMS-kraven innebär
 • Hur du ska tillämpa SMS-kraven för att förbättra din verksamhet
 • Extra: I kursen ingår även samlad bakgrundsfakta såsom information om Europeiska järnvägsbyråns (ERAs) roll, syfte och huvudmål. Vi klargör det europeiska järnvägssäkerhetsdirektivet och dess förhållande till nationell lagstiftning och berättar om utvecklingen av de gemensamma säkerhetsmetoderna och de nya lagkraven i CSM SMS.  

MTO Academy

När du bokar din kursplats skickas en inbjudan ut till vår utbildningstjänst MTO Academy där den här onlinekursen genomförs. Om du saknar inbjudan kontrollera din skräppost eller kontakta oss via kontaktformuläret.

Kursupplägg

Kursen genomförs online via vår utbildningstjänst MTO Academy helt i din egen takt under kursperioden. Uppskattad tid för att genomföra onlinekursen är 3-4 timmar och här väljer du själv hur och när du genomför kursen under din kursperiod. Kursperioden är 1 månad från att du fått tillgång till kursen. Du når kursen både på dator, surfplatta och mobil och du väljer själv när och hur under kursperioden du tar del av kursmaterialet.

För vem?

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med säkerhet på det europeiska järnvägsnätet och som har behov av en översikt över de gemensamma säkerhetsmetoderna (CSM) och nyheterna i CSM SMS (EU 2018/762). 

Efter denna orienteringskurs kan du fördjupa dig inom varje CSM genom kurser om:

 • CSM RA – Riskvärdering och riskbedömning (EU/402/2013, EU/2015/1136)
 • CSM SMS – Säkerhetsledningssystem (EU/2018/762)
 • CSM MON - Övervakning (EG/1078/2012)

Språk

Kursen är på svenska. 

Den engelska motsvarigheten kan du läsa om här - CSM Orientation Course (eng)

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du fullföljt alla kursavsnitt. Kursmaterialet som finns upplagt som pdf-dokument i MTO Academy kan laddas hem.

Ämnesexpert

image

Lena Kecklund är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den gemensamma säkerhetsmetoden CSM SMS.

Här nedan kan du hämta översikt på kursinnehållet i CSM Orienteringskurs (pdf).

Datum

05 december DISTANS 2500 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

CSM Orienteringskurs

2500 kr ex moms