Från pilot till konsult på MTO Säkerhet

2022-09-20

När Oscar började på MTO Säkerhet 2019 hade han arbetat som pilot i ett par år och även hunnit med en magister i MTO på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Flygintresset hade alltid funnits där och han minns tillbaka på barndomens familjesemestrar och pappas intresse för flyg och flygtabeller som till slut ledde honom till en pilotutbildning i Norge. Det var där han först kom i kontakt med MTO samt Human Factors som begrepp och ämne, då det utgör en central del i både flygutbildningen och säkerhetsstyrningen inom flygbranschen

Den akademiska karriären började med ett ingenjörsår vid Linköpings universitet, efter det sökte han till pilotutbildningen som även innehöll en kandidatexamen. Utbildningen var på 3 år där det första året genomfördes helt teoretiskt med kurser i bland annat organisation och ledarskap, logistik och ekonomi samt MTO vid Universitetet i Tromsø, och efterföljande två år med praktisk flygträning varvat med teori.

Simulering och samarbete kritiska nycklar för säkerheten

Den praktiska träningen är central och börjar i ett mindre propellerplan med fokus på grundläggande förberedelser innan flygning, start, landning och alla nödprocedurer däremellan. Det är också i detta skede man får genomföra sin första solo-flygning utan instruktör – vilket är ett starkt minne för alla piloter! – berättar Oscar.

Flygträningen fortsätter sedan med att lära sig navigera enbart efter instrumenten ombord (utan att titta ut eller orientera sig visuellt efter omgivningen), vilket betyder att man kan börja flyga i dålig sikt, i moln och även på natten. I slutskedet av utbildningen går man in i en flygsimulator som liknar de större trafikflygplanen där man lär sig flyga i ett två-pilotsystem för att träna på att samarbeta effektivt och säkert som ett team på flight deck.

Efter tre år har Oscar flygcertifikatet i handen med behörighet att flyga många sorters flygplan som till exempel fraktplan, ambulansplan och passagerarplan.

Att få det första pilotjobbet i en tuff bransch kan dock vara utmanande och därför bestämmer han sig för att fortsätta fördjupa sig och inom Human Factors-området och läsa en magister inom MTO vid KTH för att göra det mesta av väntandet.

 

 Från cockpit till MTO-konsult

Efter magisteråret landar han sitt första pilotuppdrag och flyger jetplan i Europa, från Island i norr till Kanarieöarna och norra Afrika i söder, till Turkiet i öst.

Samtidigt innebär pilotlivet en del pendlande och obekväma arbetstider. Efter två år känner Oscar att den första kicken av att flyga kommersiellt har lagt sig och bytts ut mot vardag. Ett intresse för MTO-området gjorde att han ville utvecklas men ändå fortsätta att arbeta i gränslandet mellan människa-teknik i säkerhetskritiska branscher. Han ville utvecklas inom områden som säkerhetsstyrning, riskhantering samt verksamhetsutveckling i stort, och hade redan sin fördjupning inom MTO från magisterutbildningen på KTH.

 


”Jag har fortfarande kvar mina certifikat och det är väldigt roligt att flyga på fritiden tillsammans med familj och vänner när man har lust. Men att rent professionellt ta klivet ur cockpit till MTO Säkerhet var ett beslut jag var väldigt glad över, redan innan Corona-situationen. När jag lämnade flygbranschen 2019 menade många att jag valde bort goda karriärmöjligheter i en flygbransch i högkonjunktur. Det vänder snabbt, och idag är tyvärr många av mina vänner i branschen arbetslösa"

Berättar Oscar Arman, MTO Säkerhet.
 

Innan han la vingarna på hyllan hann han bland annat med att flyga den olycksdrabbade flygplanstypen Boeing 737 MAX. Oscar berättar om en flygning från södra Norge till Oslo, några månader efter det första tragiska haveriet. Kvällen innan flygningen hade det uppstått tekniska problem med vingklaffarna på flygplanet där teknikerna arbetat hela natten för att planet skulle få grönt ljus att starta på morgonen. Flygplanet blir godkänt för flygning på morgonen av underhållsavdelningen och Oscar fortsätter berätta hur en vanlig flight snabbt blev lite annorlunda. När de går ner för landning i Oslo indikerar instrumenten att det trots nattens underhåll fortfarande är något fel på klaffarna. De har gått ut snett och mekaniken har stannat, vilket betyder att flygplanet nu har färre aerodynamiska medel för inbromsning vid landning och att flygplanet behöver göra en så kallad höghastighetslandning. Efter att ha avbrutit det första landningsförsöket, felsökt problemet tillsammans på flight deck och gjort upp en ny plan för inflygning, går de ner igen för en höghastighetslandning och lyckas landa säkert.

 

”Det var oerhört intressant att se hur jag och min kollega kunde samla all träning från simulatorn, alla standardiserade procedurer och vår erfarenhet tillsammans gjorde att kunde vi landa säkert. Det är ett bevis på att när man ger människor rätt förutsättningar och träning, teknik som stödjer uppgiften och en organisation som jobbar proaktivt med säkerhetsarbete, ger det en verklig effekt i olycks- och nödsituationer." 

                                                                                           Oscar Arman, MTO Säkerhet

                                                                            

Andra säkerhetskritiska branscher har mycket att lära från flyget

I rollen som konsult tar Oscar med sig erfarenheter från liknande situationer in i sitt arbete på MTO Säkerhet och blir en viktig brygga till användarna (människorna) i olika säkerhetskritiska branscher. Hans erfarenheter kommer även till användning i utbildningar där han kan knyta ihop teori, praktik och forskning med verkliga händelser.

 

Det finns många likheter säkerhetskritiska branscher emellan menar han. En gemensam utmaning när det kommer till rekommendationer och säkerhetshöjande åtgärder är att få dessa att bli praktiskt genomförbara, effektiva och rimliga att implementera. Utmaningar vad gäller beteendeförändring och säkerhetskultur är en annan gemensam nämnare. Där kan skillnader mellan oönskade och önskade beteenden i säkerhetskritiska organisationer ibland sammanfattas till att det finns ett glapp mellan hur jobbet beskrivs i manualer och riktlinjer, kontra hur arbetet praktiskt genomförs ute i den dagliga verksamheten.

En mogen säkerhetskultur uppnås inte genom att varje anställd läser ett styrdokument och signerar av det, utan kulturen måste genomsyra hela organisationen från operativ nivå till högsta ledningen – det är ett jättejobb och en lång process att få till, men när den väl är på plats kan den mycket väl stanna länge.

Flygbranschen ses ofta som ett föredöme vad gäller säkerhetstyrning, säkerhetskultur och medvetenhet men har precis som alla branscher sina utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Att ha både erfarenheter och kompetens från att ha arbetat med säkerhet i skarpt läge gör Oscar till en stor tillgång för oss på MTO Säkerhet.

 

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din verksamhet i att utveckla er säkerhetskultur och medvetenhet bland era medarbetare och chefer?

 

Eller är du kanske intresserade av ett inspirerande webbinarium där du får höra mer om vad som finns att lära från flygbranschen?

Kontakta oss!