Riskhantering vid övergång till nya kontorslösningar

2022-09-20

Under hösten är det många som kommer tillbaka till kontor runt om i landet. Restriktionerna har släppt och det är business as usual, eller?

I många fall är det inte så, pandemin har lärt oss att det finns alternativ till att arbeta på ett kontor fem dagar i veckan. Faktum är att 6 av 10 vill fortsätta arbeta mer på distans även efter pandemin. Detta har gjort att många väljer att gå över till någon form av hybridlösning. Frågan är hur det här sättet att arbeta påverkar oss människor och vilka risker det medför.

Det finns naturligtvis många fördelar med att arbeta hemifrån, de allra flesta uppger en minskad stress på grund av att man slipper pendla fram och tillbaka till jobbet, en ökad effektivitet och en större känsla av frihet. Men med möjligheterna kommer också utmaningar och det kan skilja sig mycket från person till person och företag till företag.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna för att kunna säkerställa medarbetarnas välmående. Eftersom det är så individuellt kan det vara svårt att upptäcka alla dessa risker, därför är det nödvändigt att ha en god kommunikation mellan arbetsgivare och medarbetare.

Förändring i omvärld kräver förändring i verksamheten
Våra verksamheter påverkas av pågående omständigheter i vår omvärld, det har vi alla fått erfara under de senaste två åren. Det kan handla om ändrad produktion, resursläge och personalstyrka och som verksamhet behöver man vara både reaktiv i det som sker nu och proaktiv i sin analys av vad som komma ska.


Vikten av samspelet Människa, Teknik och Organisation blir aldrig så central som nu. Genom att beakta MTO-perspektivet i sin verksamhet främjar man en fortsatt säker och effektiv produktion och leverans oavsett omständigheter.

Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet
 

Åtgärder du behöver göra i din verksamhet kan exempelvis vara att se över vad förändringar i arbetssätt eller personalstyrka får för konsekvenser och vilken reviderad variant av skiftschema som är mest lämplig. Det kan även handla om att göra en processöversyn och ta fram tillfälligt nya arbetssätt och rutiner i en kris.

Vi på MTO Säkerhet arbetar dagligen med riskhantering och förändringar i våra kunders verksamheter, både proaktiv och reaktivt och erbjuder stöd inom en rad områden relaterade till arbetsmiljö och säkerhet.

Är din verksamhet i behov av att identifiera nya risker, omvärdera beredskapsplaner, utveckla säkerhetsledarskap, säkerhetskultur eller arbeta fram arbetsplaner och åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen? Vi kan hjälpa din verksamhet på flera olika sätt.

 

Våra tjänsteområden

Vi finns här!

Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig.

Lena Kecklund

+46 (0)70 735 87 50