MTO Säkerhets VD Lena sammanfattar 2017

2022-09-20
MTO Säkerhet lägger ett spännande år bakom sig 2017 var året som många verksamheter tog till sig MTO-perspektivet för att hantera risker, förbättra arbetsmiljö och stärka sin konkurrenskraft. Arbetsmiljöverket och Europeiska järnvägsbyrån är två v...
Läs hela nyheten

MTO Säkerhets julgåva 2017

2022-09-20
Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners för ett förträffligt MTO-år 2017! Ett år som vi fått en hel del uträttat tillsammans och som vi fått massa energi av. Vi är laddade och ser fram emot 2018 med stor inspiration för att fortsätta att...
Läs hela nyheten

Human Factors in Rail 2017

2022-09-20
Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi föreläser i London Den 6–8 november 2017 genomförs konferensen ”Human Factors in Rail” i London för sjätte gången i ordningen. Konferensen är den enda i världen som samlar forskare, konsulter, tillsyn...
Läs hela nyheten

Järnvägens säkerhetskonferens 2017

2022-09-20
Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi Välkommen att lyssna på vår VD Lena Kecklund när hon talar den 14 november i Örebro på Järnvägens säkerhetskonferens arrangerad av Transportstyrelsen. Årets tema är säkerhetskultur. Nu är det dags för...
Läs hela nyheten

Seminarium om system- och patientsäkerhet

2022-09-20
MTO Säkerhet föreläser på Karolinska Institutet Patientsäkerhet är ett ämne som vi på MTO självfallet är engagerade inom. Vår MTO-expert Marcus Lavin är idag inbjuden till Karolinska Institutet för att belysa faktorer som bidrar till en god säkerh...
Läs hela nyheten

Ny medarbetare

2022-09-20
Vi förstärker vårt team ytterligare och hälsar vår nya MTO expert Jacob Kullgren välkommen till oss! Jacob Kullgren MTO-expert Kandidat Kognitionsvetenskap +46-76-833 44 81 jacob.kullgren@mto.se
Läs hela nyheten

Ny lagstiftning om järnvägssäkerhet år 2019

2022-09-20
MTO Säkerhet skriver guidelines för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) Den nya lagen innebär nya krav och betydande förändringar för aktörerna i järnvägssektorn. Omarbetade förordningar lägger ett stort fokus på systemsäkerhet, samspelet MTO/h...
Läs hela nyheten

Ny forskning från MTO Säkerhet

2022-09-20
MTO Säkerhet har just avslutat två forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Ett av uppdragen har behandlat instruktionsutformning i första hand med avseende på detaljeringsgrad. Det andra uppdraget tittade på hur balansen mellan flexi...
Läs hela nyheten