Ny lagstiftning om järnvägssäkerhet år 2019

2017-09-19

MTO Säkerhet skriver guidelines för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)


Den nya lagen innebär nya krav och betydande förändringar för aktörerna i järnvägssektorn. Omarbetade förordningar lägger ett stort fokus på systemsäkerhet, samspelet MTO/human factors och säkerhetskultur. Arbetet med de nya lagtexterna har genomförts i ERA:s arbetsgrupp för MTO/Human factors. 

MTO Säkerhet utvecklar guidelines för att hjälpa tillsynsmyndigheter och aktörer att tillämpa de nya kraven. Dessa förändringar innebär en viktig vidareutveckling av trafiksäkerheten på järnvägsområdet.
  
  
"Att vi har vunnit detta uppdrag är ett erkännande av vår kompetens och gedigna erfarenhet inom området"
   
                  Lena Kecklund, VD på MTO Säkerhet.