MTO Säkerhets VD Lena sammanfattar 2017

2018-01-08

MTO Säkerhet lägger ett spännande år bakom sig

2017 var året som många verksamheter tog till sig MTO-perspektivet för att hantera risker, förbättra arbetsmiljö och stärka sin konkurrenskraft. Arbetsmiljöverket och Europeiska järnvägsbyrån är två verksamheter som nu ställer krav på arbete med MTO i nya föreskrifter och lagstiftning. Min summering i år handlar en del om vilken utveckling och bekräftelse både MTO-perspektivet och även vi fått.

Lena Kecklund VD MTO-expert Kursansvarig

Vår VD Lena sammanfattar året och ser en framtid då fler branscher satsar på mer aktivt MTO-arbete.

Vi har under 2017 fått göra skillnad inom spännande och viktiga verksamheter där vi utvecklat säkerhetskulturer, säkerhetsledningssystem och europeisk lagstiftning inom bland annat sjukvård, järnväg och bygg- och tillverkningsindustri. - Betydande samhällsfunktioner med betydande skillnader för många människor.

I uppdrag för Arbetsmiljöverket, Scania, Peab, Trafikverket, Carnival corporation, Europeiska järnvägsbyrån och Railway Safety Regulator i Sydafrika har vi granskat, intervjuat, utrett och skapat säkrare arbetsförhållanden, förbättrat trafiksäkerhet och utbildat för tryggare utveckling av infrastruktur och produktanvändning. – Utvecklande, insiktsfulla och goda samarbeten.

Vi har medverkat på Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Transportstyrelsens järnvägssäkerhetskonferens och på järnvägssäkerhetskonferenser i Storbritannien och Sydafrika där vi fått dela med oss av vår expertis och kunskap. – För att nämna några föreläsningsuppdrag.

Efterfrågan på MTO-expertis ökar och vi på MTO Säkerhet är tacksamma och stolta för varje enskilt samarbete och resultat som hjälper våra kunder att öka sina kunskaper och förbättra sina verksamheter. Vi gör ett bra och viktigt arbete tillsammans med våra kunder och är ödmjuka inför det ansvar och förtroende som vi får.

Kvalitetssäkring av MTO-expertis är en förutsättning för att få ett bra resultat i MTO-arbetet. En beteendevetenskaplig grund med rätt verktygslåda för praktisk tillämpning är nödvändig för att hantera den komplexitet som finns i MTO-arbete.

Under 2017 fick vi in fler uppdrag än väntat och idag sitter vi med i många inspirerande och viktiga projekt. I dessa samarbeten får vi bidra med vår kompetens och vår erfarenhetsbredd för att skapa säkrare och effektivare verksamheter, tryggare infrastrukturer och bättre förutsättningar för människor att verka i olika miljöer.

2018 ska bli ett år då vi berättar mer och sprider våra evidensbaserade metoder och delar med oss av vad vi faktiskt gör – om hur:et och om de goda effekter som MTO-arbete ger. Vi vill öka dina ämneskunskaper för att du ska kunna göra skillnad i din roll och i din organisation. Min plan är att vi ska fortsätta i samma riktning som tidigare men det blir fler frukostträffar och fler öppna utbildningar exempelvis för dig som jobbar med arbetsmiljö och säkerhet. Varje månad kommer du att kunna se fram emot att läsa vårt nyhetsbrev med matnyttig information om lagkrav, uppdrag, projekt, lärdomar och tips.

Med fler nya kunniga kollegor på plats i vårt MTO-team står vi väl förberedda att ta oss an 2018. Jag ser så fram emot att fortsätta på vår väg att med vår MTO-expertis hjälpa våra kunder att skapa säkra och effektiva verksamheter. Slutligen vill jag tacka för de goda samarbeten och möten jag haft 2017, önska dig en god jul, gott slut och gott nytt år! Hoppas vi ses snart igen.


Bästa hälsningar 

Lena Kecklund

VD, MTO Säkerhet AB

Här kan du träffa oss 2018!

 

  • Frukostseminarium vid Hornstull, Stockholm - håll utkik i nästa nyhetsbrev!
  • Seminarium i Almedalen – 1-5 juli
  • African Rail, Johannesburg - 12-13 juni
  • International Ergonomics Association 20th Congress, Florens - 26-30 augusti,
  • Innotrans, Berlin - 18-21 september

PS. I vårt nästa nyhetsbrev bjuder vi in till frukost och avslöjar mer nyheter för 2018. Prenumererar du inte på vårt nyhetsbrev idag så kan du anmäla dig via länken nedan. DS.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev