Human Factors in Rail 2017

2017-11-07

Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi föreläser i London

Den 6–8 november 2017 genomförs konferensen ”Human Factors in Rail” i London för sjätte gången i ordningen.

Konferensen är den enda i världen som samlar forskare, konsulter, tillsynsmyndigheter, operatörer, infrastrukturförvaltare, tillverkare och leverantörer i järnvägsbranschen för att dela erfarenheter och kunskaper.

Se hela programmet på https://www.rssb.co.uk/rail-human-factors-conference-2017

Teman för konferensen är:

  • Hyttsignalering
  • Trafikledning
  • Utbildning och träning
  • Risker i gränssnittet mellan plattform och tåg
  • Säkerhetskultur

Medarbetare från MTO Säkerhet har medverkat på samtliga konferenser och i år medverkar två av våra MTO-experter, Lena Kecklund och Eva Olsson.

Lena Kecklund på MTO Säkerhet kommer att hålla i två av de ca åttio presentationerna.

Ett av föredragen handlar om hur säkerhetskultur kan utvärderas och utvecklas och har titeln, ”Safety culture: Assessment and continuous improvement – new requirement for safety and performance in railways”.

I det andra föredrag berättar Lena om det uppdrag som MTO Säkerhet genomför för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) för att integrera säkerhetskultur och samspelet människa-teknik-organisation i säkerhetsledningssystem i den nya europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet. Föredraget beskrivs I ”Integrating human factors and safety culture into the railway safety management system”.

Integrating Human Factors and Safety Culture into the Railway Safety Management System

Safety culture Assessment and continous improvement HF in Rail