Ny forskning från MTO Säkerhet

2017-09-19

MTO Säkerhet har just avslutat två forskningsprojekt åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Ett av uppdragen har behandlat instruktionsutformning i första hand med avseende på detaljeringsgrad. Det andra uppdraget tittade på hur balansen mellan flexibilitet och stabilitet i ledningssystem kan påverka säkerheten. 

Hämta hem och läs rapporterna via vår forskningsportal.