Platooning

2017-09-19

För en mer energieffektiv körning

Med kolonnkörning eller platooning som det ofta kallas, menas att lastbilar körs med så
litet mellanrum att de kan utnyttja luftsuget från bilen framför och på så sätt minska bränsleförbrukningen med så mycket som 15%. Om alla långtradare i Sverige minskade sin förbrukning med 15% skulle det spara hundra miljoner liter diesel varje år. Vår kollega Anders deltar i detta viktiga projekt för allas vår framtid.