Vi utvecklar järnvägssäkerheten i Sydafrika

2017-09-19

Genom dotterbolaget MTO Safety Pty arbetar vi i ett projekt i Sydafrika med uppdraget att genomföra en beteendeinterventionsstudie för Rail Safety Regulator (RSR). 

Utöver att utbilda human factor specialister i metodik är syftet med interventionsstudien att identifiera orsaker till olyckor och tillbud vid plankorsningar och järnvägsövergångar. Tillsammans med RSR:s nollvision är studien en del i att utveckla en nationell interventionsstrategi. 

Vi ser med spänning fram emot det fortsatta arbetet mot en säkrare järnväg i Sydafrika.