Järnvägens säkerhetskonferens 2017

2017-10-12

Lena Kecklund VD, MTO-expert Fil.dr. Psykologi

Välkommen att lyssna på vår VD Lena Kecklund när hon talar den 14 november i Örebro på Järnvägens säkerhetskonferens arrangerad av Transportstyrelsen. Årets tema är säkerhetskultur.

Nu är det dags för årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens, som för första gången arrangeras av Transportstyrelsen. Välkommen till en heldag med fokus på aktuella trafiksäkerhetsfrågor för järnvägen. Årets tema är säkerhetskultur.

En god säkerhetskultur är grunden för att vi tillsam­mans ska kunna skapa en säker och tillgänglig järnväg för framtiden. Under Järnvägens säkerhetskonferens 2017 får du möjlighet att inspireras av intressanta föreläsare, träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla dina kunskaper inom området.

Konferensens fokusområden:

  • Vad är en god säkerhetskultur?
  • Varför är säkerhetskultur en nyckel för en säker och tillgänglig järnväg?
  • Hur skapar vi en god säkerhetskultur?

Läs mer om konferensen på https://transportstyrelsen.se/jarnvagenssakerhetskonferens