Trendspaning från Almedalen

2017-09-25

Årets Almedalsvecka är avslutad och vår VD Dr. Lena Kecklund sammanfattar veckan

”Många av seminarierna i Almedalen visade att arbete med MTO-perspektiv och säkerhetskultur är viktigt för att hantera flera samhällsutmaningar. Här kan MTO Säkerhet bidra till att skapa säkra och bra lösningar på flera områden.”

Under veckan betonades det att arbete med samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) och säkerhetskultur krävs för att möta flera aktuella samhällsutmaningar. Det kan handla om att minska antalet arbetsolycksfall i byggbranschen där branschen och regeringen pekar på behovet av ett gemensamt arbete. Arbetsmiljöverket har sedan tidigare rekommenderat arbete med säkerhetskultur och användning av MTO-perspektiv och metodik.

Det handlar också om automatisering och digitalisering av förarmiljöer där transportbranschen måste skapa ett bra samspel mellan människor och teknik för att få bästa möjliga nytta av ny teknik. Inom sjukvården med digitalisering och snabba förändringar ökar kraven på säkerhetsledning men också på chefers kunskaper och färdigheter för att skapa säkra och effektiva arbetsprocesser.