Nytt uppdrag för Arbetsmiljöverket

2022-09-20

Meta-analys av dödsolyckor i arbetet

En stor del av de dödsolyckor som inträffar på svenska arbetsplatser sker i samband med eller i närheten av mobila maskiner och arbetsfordon. För att ta reda på varför och förhindra liknande olyckor i framtiden genomför vi en meta-analys av ett antal olyckor med liknande utkomst. Vi letar efter mönster och bakomliggande orsaker som kan hjälpa oss ta fram säkerhetshöjande åtgärder för att förhindra denna framtida olyckor.

Syftet med analysen är att få en större förståelse för varför denna typ av olyckor sker och dra lärdom. Utfallet av analysen kommer spridas till arbetsgivare, tillverkare, skyddsombud, arbetstagare, utbildare och andra aktörer som berörs och har möjlighet att påverka dessa risker. Tanken är att rapporten ska bidra till en gemensam handlingsplan.

Rapporten kommer fokusera på hur och varför olyckorna har skett med utgångspunkt i MTO-perspektivet. Arbetet genomförs i samarbete med representanter från fackförbund, arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer.

Vi har lång erfarenhet av att genomföra utredningar för bland annat Statens haverikommission men också för ett flertal andra företag inom branscher som bygg- och anläggning, järnvägstrafik, flyg, sjöfart, kärnkraft, sjukvård och brand. 

Mer om våra tjänster inom händelseutredningar

Behöver du och din organisation stöd i ert utredningsarbete?

Kontakta Sara Petterson

+46 (0)73 984 57 20