Olycks- och händelseutredning

Att lära av olyckor och tillbud är en viktig beståndsdel i säkerhetsarbetet

Bakomliggande orsaker

I olycks- och händelseutredningar tar man reda på bakomliggande orsaker till en händelse och vad som kan göras för att höja säkerheten. I våra olycks- och händelseutredningar analyserar vi samspelet mellan människa, teknik och organisation för att identifiera bakomliggande orsaker till en händelse. Det är utifrån orsakerna som det är möjligt att ta fram effektiva säkerhetshöjande åtgärder. På så sätt kan liknande händelser undvikas i framtiden.

Branschöverskridande erfarenhet 

Vi har gedigen erfarenhet av att genomföra utredningar för Statens haverikommission men också för ett flertal andra organisationer och företag inom branscher som bygg- och anläggning, järnvägstrafik, flyg, sjöfart, kärnkraft, sjukvård och brand.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster inom området händelse- och olycksutredning:

  • Genomförande av oberoende olycks- och händelseutredningar utifrån ett MTO-perspektiv
  • Coachning och expertstöd i olycksutredningar
  • Utbildningsinsatser för utredare
  • Stöd och verktyg som underlättar utredningsarbetet
  • Kartläggning och utvärdering av företags utredningsverksamhet i syfte att hitta förbättringsområden
  • MTO Säkerhets utredningsverktyg - Mjukvarustöd för händelseutredare som vi utvecklat för att ge stöd i arbetet med händelse- och olycksutredningar

 
Vill du veta mer om Olycks- och händelseutredning? 

Kontakta mig

Lena Kecklund

Lena.Kecklund@mto.se

Uppdrag