Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv

Utveckla dina MTO-kunskaper för att genomföra utredningar med hög kvalitet

Genom att utreda och analysera olyckor och händelser kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser undvikas i framtiden. I denna öppna utbildning lär vi ut vår strukturerade metod Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv för att du ska kunna utföra eller leda utredningar med hög kvalitet och skapa lärande i din organisation.

Kursinnehåll och upplägg

Under vår tredagarsutbildning i metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv får du en genomgång av utredningens steg från start till slut. Utbildningen ger ett utförligt ramverk för processen för lärande från händelser.

Du får se hur MTO- och systemsäkerhetsperspektiv tillämpas i händelseutredningar samt hur det kan bidra i säkerhetsarbetet. Vi presenterar praktiska exempel på hur MTO-perspektiv och -metodik tillämpats på inträffade olyckor, bland annat från utredningar där MTO Säkerhet medverkat.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt utvecklande gruppdiskussioner. Deltagarna får öva på att leda intervjuer och även en fallstudie där deltagarna i grupp genomför en utredning av en händelse. 

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra högkvalitativa händelseutredningar med utgångspunkt i ett MTO-perspektiv och genom detta bidra till lärande och förbättringar. 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse inom kunskapsområdet MTO – samspelet Människa-Teknik-Organisation.
  • Förståelse för hur analys av samspelet MTO används för att identifiera bakomliggande faktorer och förhållanden som kan ge upphov till en händelse.
  • Förståelse för hur ett systemsäkerhetsperspektiv appliceras.
  • Kunskap inom metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - från förberedelse och datainsamling till att presentera resultat (Fallstudie, grupparbete)
  • Färdigheter för att självständigt kunna genomföra högkvalitativa händelseutredningar med särskilt fokus på lärande och förbättringar.
  • Tillgång till vårt händelseutredningsverktyg TEAMS - Tool for Event Analysis by MTO Safety.
  • Möjlighet att dela erfarenheter från olika branscher, roller och verksamheter för att skapa ytterligare ökad kunskap och förståelse för både gemensamma och enskilda utmaningar, möjligheter och mål.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som ska utföra eller leda händelseutredningar.

Vi har en mångårig erfarenhet från ett flertal säkerhetskritiska branscher och ser en stor kundnytta i att på dessa utbildningar samla olika verksamheter och roller som kommer i kontakt med utredningsarbetet. Våra uppdragsgivare har vi exempelvis inom kärnkraft, gruvindustri, luftfart, järnväg, spårtrafik, vägtrafik, sjöfart, brand- och utrymning och sjukvård.  

För dig som arbetar inom bygg- och anläggning erbjuder vi även den här utbildningen branschanpassad.

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 3 dagar. Tider informeras om närmare kursstart.

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy samt tillgång till vårt händelseutredningsverktyg TEAMS.

Kursledare

image

 

Sara Petterson – kursansvarig & kursledare

Fil. mag. MTO & Ergonomi

Sara är MTO-expert och har många års erfarenhet av praktiskt arbete med händelseutredningar ur ett MTO-perspektiv. Hon är en mycket uppskattad kursledare och har utbildat över 300 utredare genom åren däribland Arbetsmiljöverkets inspektörer.

image

 

Natalia Landerblom - kursledare

Master kognitionsvetenskap

Natalia är expert inom MTO och har över 10 års erfarenhet av att arbeta med utredningar inom bland annat kärnkraft och bygg. Utöver denna kurs ansvarar hon även för fördjupningskursen i form av en webbinarserie där fokus ligger på att lära av olyckor.

 

 

Sagt om utbildningen:

Att hålla koncentrationen och motivationen uppe under flera dagar brukar inte vara lätt, men här flög tiden förbi och tidvis kändes det som att jag bara ville fortsätta.

Väldigt intressant och lärorik, den bästa kurs jag gått inom Arbetsmiljöverket.

Otroligt duktiga och pedagogiska kursledare.

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv