Registrera utbildningen på ditt ID06

ID06-utbildning MTO

För att få utbildningen registrerad på ditt ID06-kort behövs ett samtycke från dig innan utbildningen påbörjas.

Gör så här: 

  1. Besök https://www.id06kompetensdatabas.se/

  2. Klicka på Visa mina utbildningar

  3. Logga in med BankID

  4. Öppna samtyckesdokumentet

  5. Ge samtycke

  6. Gå tillbaka till kursbokningssidan och boka din plats på kursen: https://www.mto.se/kurser/mto-bygg 

Observera att registrering i ID06 Kompetensdatabas ska vara gjord innan utbildningen påbörjas. Om du redan har registrerat ett centralt samtycke kan du direkt boka din kursplats. Samtycke kan återtas om så önskas. 

Så här registrerar du din utbildningen för ID06!

 Uppvisande av legitimation sker enskilt för en representant från oss på MTO Säkerhet när utbildningen inleds.