Händelseutredning

Utveckla dina MTO-kunskaper för att genomföra utredningar med hög kvalitet

Om kursen 

Genom att utreda och analysera olyckor och händelser kan säkerhetshöjande åtgärder genomföras och liknande händelser undvikas i framtiden. I denna öppna utbildning lär vi ut vår strukturerade metod Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv för att du ska kunna utföra eller leda utredningar med hög kvalitet och skapa lärande i din organisation.

Kursinnehåll och upplägg

Under vår tredagarsutbildning i metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv får du en genomgång av utredningens steg från start till slut. Utbildningen ger ett utförligt ramverk för processen för lärande från händelser.

Du får se hur MTO- och systemsäkerhetsperspektiv tillämpas i händelseutredningar samt hur det kan bidra i säkerhetsarbetet. Vi presenterar praktiska exempel på hur MTO-perspektiv och -metodik tillämpats på inträffade olyckor, bland annat från utredningar där MTO Säkerhet medverkat.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt utvecklande gruppdiskussioner. Deltagarna får öva på att leda intervjuer och även en fallstudie där deltagarna i grupp genomför en utredning av en händelse. 

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 3 dagar, både på distans och på plats i Stockholm. Mer information om detta finns under datumet i bokningsmenyn till höger.

Utbildningen kan även beställas som företagsanpassad; distans, kursträff eller i kombination. Företagsanpassa

Kursmål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna utföra högkvalitativa händelseutredningar med utgångspunkt i ett MTO-perspektiv och genom detta bidra till lärande och förbättringar. 

Utbildningen ger dig:

  • Förståelse inom kunskapsområdet MTO – samspelet Människa-Teknik-Organisation.
  • Förståelse för hur analys av samspelet MTO används för att identifiera bakomliggande faktorer och förhållanden som kan ge upphov till en händelse.
  • Förståelse för hur ett systemsäkerhetsperspektiv appliceras.
  • Kunskap inom metoden Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - från förberedelse och datainsamling till att presentera resultat (Fallstudie, grupparbete)
  • Färdigheter för att självständigt kunna genomföra högkvalitativa händelseutredningar med särskilt fokus på lärande och förbättringar.
  • Tillgång till LeaP - Learn and prevent, MTO Säkerhets händelseutredningsverktyg.
  • Möjlighet att dela erfarenheter från olika branscher, roller och verksamheter för att skapa ytterligare ökad kunskap och förståelse för både gemensamma och enskilda utmaningar, möjligheter och mål.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som ska utföra eller leda händelseutredningar.

Vi har en mångårig erfarenhet från ett flertal säkerhetskritiska branscher och ser en stor kundnytta i att på dessa utbildningar samla olika verksamheter och roller som kommer i kontakt med utredningsarbetet. Våra uppdragsgivare har vi exempelvis inom kärnkraft, gruvindustri, luftfart, järnväg, spårtrafik, vägtrafik, sjöfart, brand- och utrymning och sjukvård.  

För dig som arbetar inom bygg- och anläggning erbjuder vi även den här utbildningen branschanpassad.

Kursmaterial och kursintyg

Inför kursstart blir du inbjuden till vår kursportal MTO Academy för ta del av information. Det är även via MTO Academy du hämtar kursmaterial och ditt kursintyg efter genomförd kurs, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. I kursavgiften ingår dessutom licens 6 månader till MTO Säkerhets händelseutredningsverktyg.

Om MTO Academy

 

 

Sagt om utbildningen:

Att hålla koncentrationen och motivationen uppe under flera dagar brukar inte vara lätt, men här flög tiden förbi och tidvis kändes det som att jag bara ville fortsätta.

Väldigt intressant och lärorik, den bästa kurs jag gått inom Arbetsmiljöverket.

Otroligt duktiga och pedagogiska kursledare.

Ämnesexpert och kursledare

 

Sara Petterson | Kursansvarig & kursledare

Sara är MTO-expert och har många års erfarenhet av praktiskt arbete med händelseutredningar ur ett MTO-perspektiv. Hon är en mycket uppskattad kursledare och har utbildat över 300 utredare genom åren däribland Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Sara Petterson, Fil. mag. MTO & Ergonomi

Sara Petterson, Fil. mag. MTO & Ergonomi

Jonathan Mikaelsfjord | Kursledare

Jonathan är en MTO-expert, utbildad inom kognitionsvetenskap och psykologi, inriktning mot beteende i komplexa system. Han har lång erfarenhet av arbete med händelseutredning och säkerhetsarbete inom flera olika domäner, inklusive krisberedskap, räddningstjänst och systemsäkerhet. Dessutom är han en uppskattad kursledare, med erfarenhet av att undervisa i både händelseutredning och grundläggande MTO.

Jonathan Mikaelsjord MTO Säkerhet AB

Jonathan Mikaelsfjord, Master Kognitionsvetenskap

Annica Eriksson | Kursledare

Annica är MTO expert med särskild tyngd inom organisation och säkerhetsstyrning, och en Master of Science inom säkerhetsledning. Hon har många års erfarenhet av att genomföra utredningar (i ett MTO-perspektiv) och att leda utredare främst inom den skandinaviska flygindustrin.  Annica har arbetat med utbildning i olika former, både praktiskt och teoretiskt, inom flyg-, kärnkrafts-, sjöfarts- och gruvindustrin samt för myndigheter. Hon ger kurser både på svenska och engelska.

Annica Eriksson MTO Säkerhet AB

Annica Eriksson, Master Säkerhetsledning

Tobias Iseland | Kursledare

Tobias Iseland är expert inom MTO med en magisterexamen i psykologi med inriktning människa-teknik-organisation. Han över 10 års erfarenhet av att leda och utföra händelseutredningar både nationellt och internationellt inom ett flertal olika branscher, bland annat kärnkraft, bygg, industri och maritimt. Tobias är en uppskattad kursledare och håller utbildningar på svenska och engelska.

Tobias Iseland

Tobias Iseland, Fil. mag. Psykologi

Är ni fler från samma företag?

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

Företagsanpassad utbildning

Datum

23 - 25 jan PÅ PLATS i Stockholm 18500 kr

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Händelseutredning