Vad är säkerhetskultur?

2022-09-20

Säkerhetskultur är de kollektiva värderingar på en arbetsplats som påverkar sättet vi förhåller oss till risk och säkerhet. En kultur överförs socialt i interaktionen mellan medarbetare och i en bra säkerhetskultur hjälps alla åt att bidra till ett säkert arbete. Det är viktigt att ledningen prioriterar säkerhetsfrågor och kommunicerar säkerhet på alla nivåer för att förankra säkerhetskulturen i hela verksamheten.

För att skapa och bibehålla en god säkerhetskultur krävs det tydliga riktlinjer, regler och rutiner som alla kan följa. För att de ska förankras i verksamheten krävs också en bra kommunikation. Det är ingen idé att ha säkra rutiner om de inte efterlevs. Ledningen har ett stort ansvar för att säkerheten kommuniceras och prioriteras. Likväl är det viktigt att medarbetare kommunicerar säkerhet gentemot varandra. Det finns en tendens att bortse ifrån säkerhetshöjande regler när man inte förstår dem. Därför är det viktigt att de förmedlas på rätt sätt, samtidigt som alla måste veta och förstå varför de finns.

Det är även viktigt att skapa rätt förutsättningar för att kunna arbeta säkert. Arbetsgivaren måste till till exempel se till att det finns tillräckligt med tid att utföra arbetet på ett säkert sätt. Likaså tillhandahålla rätt säkerhetsutrustning och säkerställa att den används på rätt sätt genom att utbilda sina medarbetare.

 

 

I en bra säkerhetskultur arbetar alla tillsammans mot samma mål. Människorna som utför arbetet är motiverade att göra det på ett säkert sätt för att organisationen har skapat rätt förutsättningar genom att tillhandahålla säkra och tydliga direktiv och rätt tekniska hjälpmedel. I en god säkerhetskultur krävs det ett samspel mellan människan, tekniken och organisationen (MTO).

 

På MTO Säkerhet pratar vi ofta om säkerhetsledarskap och det är i allra högsta grad viktigt för en god säkerhetskultur. Att föregå med gott exempel, belöna rätt beteende och värna om säkerheten som chef har stor betydelse för hur medarbetarna ser på säkerhet. En annan avgörande sak är att ledningen måste skapa ett öppet klimat där exempelvis rapportering av oönskade händelser ses som en självklarhet. Att bestraffa människor när en oönskad händelse uppstår eller vid produktionsstopp är en indikator på en negativ säkerhetskultur.

I en negativ säkerhetskultur har medarbetarna inte tillräcklig respekt för eller kunskaper om säkerhetsrutiner för att förhindra olyckor. Det är inte ovanligt att personalen känner sig pressade att tumma på säkerhetshöjande regler och rutiner för att möta deadlines och produktionsmål.

En annan faktor som visar på en negativ säkerhetskultur är när organisationen reagerar reaktivt på olyckor. Det vill säga att man agerar först när något hänt i stället för att proaktivt arbeta för att förhindra risker som kan leda till olyckor.

En säkerhetskultur kräver ständigt arbete och förbättring. Ett arbete som aldrig blir färdigt utan pågår konstant för att upprätthålla och utveckla kulturen. Det handlar om att arbeta proaktivt, att aldrig sluta utvecklas och hela tiden kommunicera säkerhet.

 

 

6 tecken på en god säkerhetskultur

  • Inget anses vara viktigare än säkerhet
  • Hela personalen tar ett gemensamt ansvar för säkerheten
  • Säkerhetssystem är under ständig utveckling
  • Öppen kommunikation mellan personal och ledning
  • Ledningen har en aktiv roll i att demonstrera vikten av att säkerhet prioriteras
  • Att stoppa produktion på grund av säkerhetsskäl möts inte av negativitet

Hur är säkerhetskulturen i din verksamhet?
Gör vårt självskattningstest och få en första uppfattning om hur det ser ut idag.

Gör testet här

Vi på MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att utbilda personal och ledningar i säkerhetskultur. Vi arbetar även med att kartlägga, analysera, utreda och utveckla våra kunders säkerhetskultur.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta ditt företag? 

Kontakta

Stefan Mattsson

+46 (0)70 396 77 63

stefan.mattsson@mto.se