Ledarens betydelse för säkerhetskulturen

Utveckla ditt säkerhetsledarskap för att främja verksamhetens säkerhetskultur, arbetsmiljö och effektivitet

 

Om kursen

Den här utbildningen syftar till att öka kompetensen och förståelsen hos ledning och chefer avseende den egna ledarrollens betydelse för säkerhetskulturen. Vårt mål efter utbildningen är att du som ledare har en tydligare helhetsbild av vad säkerhetsledarskap och säkerhetskultur innebär samt att de kunskaper och verktyg vi presenterar hjälper dig att utveckla och påverka säkerhetskulturen och säkerhetsledarskapet, där du står idag och långsiktigt.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som är ledare eller har en chefsroll i en verksamhet med många risker. Du kan vara ny i din roll eller så har du tidigare erfarenhet men med behov och intresse att utveckla ditt säkerhetsledarskap och din verksamhet. 

Kursinnehåll 

Med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv som beaktar hur människor, teknik och organisation (MTO) samspelar får du under utbildningen insikt i vad ledarens och organisationens roll innebär för verksamhetens arbetsmiljö, säkerhetskultur och effektivitet.

Vi går igenom hur vi människor fungerar, våra förutsättningar, säkerhetsledarskapets grunder, vad säkerhetskultur innebär samt verktyg för att förändra i en organisation. Du får veta vilka ledarskapsförmågor som är viktiga för att utveckla ditt säkerhetsledarskap - både där du står idag och på lång sikt.

Utbildningen är baserad på våra samlade tvärvetenskapliga kompetenser, aktuell forskning och flerårig erfarenhet från uppdrag i säkerhetskritiska branscher. 

Kursupplägg

Utbildningen inleds med en hemuppgift inför den fysiska kursdagen som du genomför i kursportal MTO Academy. Inbjudan till uppgiften skickas ut veckan innan kursdagen. Under utbildningsdagen varvas teori med praktiska moment och exempel där du som deltagare både får reflektera och praktisera dina förmågor med coachande feedback från kursledare. För maximal nytta av kursen följer sedan en hemuppgift för dig att applicera i din roll i din verksamhet. 

Kurslängd: 1 dag, tillgång till MTO Academy 1 månad

Tid: 09:00 - 16:30
I kursavgiften ingår lunch och fika.

Plats: Vid fysisk kursomgång i Stockholm håller vi oftast till på Lustikulla konferens & event, Liljeholmen. Vid fysisk kursomgång i Göteborg bokar vi ofta in oss på Gårda Konferens.

 

Kursmål

Efter den här utbildningen har du mer kunskap om säkerhetskulturens utmaningar, möjligheter och byggstenar för att stärka, vårda och utveckla din organisation och verksamhet genom din roll som ledare. I den här öppna utbildningen ges stora möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan ledare och chefer i olika verksamheter och branscher. 

  • Ökad förståelse för värdet av en god säkerhetskultur och insikt i hur man bidrar till den i sin ledarroll  
  • Förse chefer med kunskaper, färdigheter och verktyg inom säkerhetskultur och säkerhetsledarskap  
  • Förmedla verktyg att använda i det egna ledarskapet och vid förändring 
  • Synliggöra de ledarbeteenden som är mest gynnsamma för en säkerhetskritisk verksamhet 
  • Visa på vikten av att kommunicera säkerhetsvärderingar och möjliggöra delaktighet 
  • Öppna upp för en aktiv ledarroll i att utveckla företagets säkerhetskultur och däri medarbetarnas motivation och säkerhetsmedvetande 
  • Bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan ledare i verksamheter med många branscher

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy.

Vi vill ge chefer och ledare kunskap och verktyg att påverka säkerhetskulturen samt bidra i att utveckla sitt ledarskap, sin organisation och sitt företags säkerhetskultur, med start idag och med långsiktiga mål. 

Eva-Lotta Nylén, fil. Dr. Arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert

 

Kursledare

Våra kursledare har erfarenhet av att utbilda ledare och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete av en stark säkerhetskultur. Utbildningen är baserad på mångårig empiri, teori och praktik inom området där flera av våra kursledare även är disputerade forskare inom arbets- och organisationspsykologi.

Eva-Lotta Nylén - Kursansvarig och kursledare

Eva-Lotta är fil. Dr. i arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert med beteendemässiga och organisatoriska aspekter som expertområden. Eva-Lotta har utöver sin doktorsexamen i arbets- och organisationspsykologi en civilekonomexamen och lång erfarenhet av förändringsledning i internationella bolag. Under sin tid på MTO Säkerhet har Eva-Lotta bland annat arbetat med säkerhetskulturkartläggning inom gruvindustrin samt processindustrin och publicerat flera rapporter inom ledarskapsområdet för både vårdsektorn, sjöfart och kärnkraft. Eva-Lotta har även undervisat i kurser inom bland annat ledarskap och organisationspsykologi på Stockholm Universitet, Södertörns Högskola samt Karolinska Institutet.

Eva-Lotta Nylén, fil. Dr. Arbets- och organisationspsykologi och MTO-expert

Marcus Lavin - Kursledare

Marcus är fil. Dr. i psykologi där hans avhandling behandlade säkerhetskultur och organisatoriska aspekter inom svensk flygledning. Marcus har arbetat med forskning och tillämpning av MTO-frågor såsom säkerhetskultur, säkerhetsstyrning, ledarskap, riskanalys, säkerhetskommunikation, psykosocial arbetsmiljö, händelse och olycksutredning, organisationsförändringar med mera i cirka 20 år. Främst inom flyg och flygledning, spårtrafik och järnväg, patientsäkerhet, kärnkraft och sjöfart. Marcus är en mycket erfaren och uppskattad kursledare och har genom åren utbildat hundratals chefer inom ledarskap, säkerhetsstyrning och säkerhetskultur.

Marcus Lavin, fil. Dr. i Psykologi och MTO-expert

Är ni fler från samma företag?

Arbetar du inom bygg och anläggning erbjuder vi den här utbildningen även anpassad för byggbranschen. Anmäl gärna ditt intresse så återkopplar vi till dig om intresset är tillräckligt stort för ett alternativ på kursdatum.

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

 

Företagsanpassad utbildning

Datum

15 oktober PÅ PLATS I STOCKHOLM 9900 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

Ledarens betydelse för säkerhetskulturen

9900 kr ex moms