Nya tjänster inom digital arbetsmiljö

2022-09-20

Ungefär 30 minuter om dagen går förlorade på grund av tekniska problem och strul med digitala verktyg enligt en undersökning som tidskriften Vision genomfört. Det kan handla om föråldrad utrustning, bristfälliga system eller avsaknad av support.

30 minuter per dag innebär att två arbetsdagar per månad går åt till att lösa problem där tiden skulle kunna läggas på annat. Utöver en ökad arbetsbelastning och ineffektivitet riskerar det dessutom att skapa både stress och frustration, som i värsta fall kan orsaka både sjukdom och ohälsa med sjukskrivning som följd.

Användandet av teknik i arbetslivet ökar alltmer

En av de faktorer som i högsta grad påverkar vår förmåga att utföra vårt arbete är tekniska problem i den digitala arbetsmiljön. Målet med att använda digitala system är ju att de ska effektivisera och underlätta arbetet, inte tvärtom.

För att skapa en god digital arbetsmiljö med användbara system måste tekniken anpassas utifrån de rådande förutsättningarna och kraven. Det är sällan möjligt att effektivisera eller att åtgärda problem endast genom att köpa ny utrustning eller ett nytt system. För att skapa effektiva och användbara system krävs kunskap och förståelse om användningsområden och användare och för hur de olika delarna samverkar och påverkar den digitala arbetsmiljön.

Lär dig mer om digital arbetsmiljö

Vad kan då göras för att förbättra den digitala arbetsmiljön?

Ett första steg är att kartlägga och utvärdera det befintliga digitala landskapet på arbetsplatsen med en IT-rond. En IT-rond liknar en arbetsmiljörond, men fokuserar på de digitala verktyg och hjälpmedel som används i verksamheten. De kunskaper och insikter IT-ronden ger inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), där vissa ändringar kan genomföras direkt och andra kräver mer tid och arbete, troligtvis genom en handlingsplan där man i samarbete med berörda aktörer ser över potentiella åtgärder.

Vi är experter inom användbarhet och digital arbetsmiljö. Vi hjälper våra kunder med:

  • Kartläggning och analys av den digitala arbetsmiljön
  • Grundläggande och fördjupande utbildningar i digital arbetsmiljö och IT-ronder
  • Utformning av skräddarsydda IT-ronder (checklistor och genomförande)
  • Utbildningsinsatser inom målbildsarbete, målbildsprocesser, förändringsarbete och förändringsledning
  • Handledning och coachning av befintlig personal i organisationen under genomförandet av målbilds- och förändringsarbete

Utbilda dig inom digital arbetsmiljö

Case: Kartläggning av den digitala arbetsmiljön på KTH

 

Vill du veta mer om våra tjänster inom digital arbetsmiljö och hur du på ett säkert, hållbart och effektivt sätt kan utvärdera och utveckla den?

Kontakta Stefan Mattsson

+6 (0)70 396 77 63