Digital Arbetsmiljö

Vikten av en god digital arbetsmiljö för en hälsosam verksamhet

Den moderna arbetsplatsen blir alltmer digitaliserad och den digitala arbetsmiljön blir allt viktigare. En stor del av det dagliga arbetet utförs med stöd av olika digitala verktyg och system. När dessa stöd inte är tillräckligt bra eller anpassade för de olika uppgifterna leder det till frustration och ineffektivitet, som i sin tur kan resultera i arbetsmiljörelaterade skador och sjukdomar. 

Den digitala utvecklingen skapar möjligheter och har en stor potential att utveckla både verksamheter och arbetssätt. En bra digital arbetsmiljö är en förutsättning för en säker, hälsosam och effektiv verksamhet.

Kursmål och innehåll 

Efter avslutat kurs kommer du ha en bättre förståelse för den digitala arbetsmiljön och människans kognitiva beteende. Vilka konsekvenser en dålig arbetsmiljö för med sig men också vilka förutsättningar som finns. Du får ökade kunskaper om hur den digitala arbetsmiljön ska utvärderas och verktyg till att förbättra den.

Exempel på kursinnehåll:

 • Vad är digital arbetsmiljö
 • Vem ansvarar för den digitala arbetsmiljön
 • Utformning av policy och riktlinjer kring digital arbetsmiljö
 • Utvärdering med hjälp av IT-ronder
 • Den digitala arbetsmiljöns roll för effektivisering
 • Lämpliga åtgärder för att förbättra den digitala arbetsmiljön
 • Digital arbetsmiljö och förhållandet till SAM och OSA

Utbildningen är baserad på forskning och praktik inom området. Utbildningen varvar teori om människan och kognitionsvetenskap med praktiska övningar i syfte att uppmärksamma och evaluera den egna digitala arbetsmiljön.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef, skyddsombud och andra arbetsmiljörelaterade tjänster.

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper. I kursavgiften ingår kursmaterial som du enkelt får tillgång till via MTO Academy.

Hur vi anpassar kursen med hänsyn till Covid-19

Med tanke på rådande pandemi vill vi informera om att vi håller oss uppdaterade på läget och följer såklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att genomföra kursen på ett säkert sätt hålls den tillsvidare på distans

 • Kursen hålls lärarledd digitalt
 • Kursen administreras via vår användarvänliga utbildningsplattform MTO Academy
 • Föreläsningar sker via Teams och du ansluter via MTO Academy på kursdagen

Kursmål

 • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om digital arbetsmiljö och dess förutsättningar
 • Ge verktyg för utvärdering och förbättring av den digitala arbetsmiljön
 • Förståelse för hur den digitala arbetsmiljön påverkar verksamheten och individen

Framtidsutsikter

Undersökningar visar att det även efter pandemin kommer arbetas mer hemifrån än tidigare och detta ställer krav på arbetsgivare. För att säkerställa att alla anställda får rätt förutsättningar behöver du som ansvarig ha rätt kompetens och information. 

Att kartlägga och utvärdera medarbetarnas digitala arbetsmiljö är ett bra första steg till att skapa en hälsosam och hållbar arbetssituation.

Här kan du läsa mer om hur vi genomförde en kartläggning av den digitala arbetsmiljön hos medarbetarna på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

 

 

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Digital Arbetsmiljö