Digital arbetsmiljö

Utbildning för chefer, skyddsombud och andra arbetsmiljörelaterade roller.

Om kursen Digital Arbetsmiljö

När arbetsplatsen digitaliseras blir den digitala arbetsmiljön allt viktigare. En stor del av det dagliga arbetet utförs med stöd av olika digitala verktyg som i vissa fall inte är tillräckligt anpassade för de aktuella uppgifterna. Otillräckliga hjälpmedel och dåliga rutiner kan leda till frustration och ineffektivitet som kan resultera i arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar.

 

Kursinnehåll och upplägg 

Efter avslutat kurs kommer du ha en bättre förståelse för den digitala arbetsmiljön och människans kognitiva beteende. Vilka konsekvenser en dålig arbetsmiljö för med sig men också vilka förutsättningar som finns. Du får ökade kunskaper om hur den digitala arbetsmiljön ska utvärderas och verktyg till att förbättra den.

Exempel på kursinnehåll:

  • Vad är digital arbetsmiljö
  • Vem ansvarar för den digitala arbetsmiljön
  • Utformning av policy och riktlinjer kring digital arbetsmiljö
  • Utvärdering med hjälp av IT-ronder
  • Den digitala arbetsmiljöns roll för effektivisering
  • Lämpliga åtgärder för att förbättra den digitala arbetsmiljön
  • Digital arbetsmiljö och förhållandet till SAM och OSA

Utbildningen varvar teori om människan och kognitionsvetenskap med praktiska övningar i syfte att uppmärksamma och evaluera den egna digitala arbetsmiljön.

 

Kurslängd

Utbildningen genomförs under 1 dag, öppen distans.

Utbildningen kan även beställas som företagsanpassad; distans, kursträff eller i kombination. Företagsanpassa

Kursmål

  • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om digital arbetsmiljö och dess förutsättningar
  • Ge verktyg för utvärdering och förbättring av den digitala arbetsmiljön
  • Förståelse för hur den digitala arbetsmiljön påverkar verksamheten och individen

För vem?

Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef, skyddsombud och andra arbetsmiljörelaterade tjänster.

Kursmaterial och kursintyg

Inför kursstart får du en inbjudan till kursportalen MTO Academy för att ta del av information. Det är även via MTO Academy du hämtar kursmaterial och ditt kursintyg efter genomförd kurs-

Om MTO Academy

En bra digital arbetsmiljö är en förutsättning för en säker, hälsosam och effektiv verksamhet.

Är ni fler från samma företag?

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

Företagsanpassad utbildning

Jag är intresserad

Intresseanmälan

Digital Arbetsmiljö