Bengt har användaren i fokus

2022-09-20

Vår medarbetare Bengt Göransson beskriver sig själv som ”user centered design advocate” och att missionera om användbarhet och användarcentrerad design är det som driver honom. I en tid då User experience (UX) inte fanns på kartan än började Bengt intressera sig för gränssnitt och hur de används och anpassas i relation till användaren. Forskning har också varit en stor del av karriären som till slut ledde honom till oss på MTO Säkerhet.

Vi tar det från början.

Det är tidigt 80-tal i Uppsala, Bengt är en nyexaminerad systemvetare och har precis gjort sitt examensarbete inriktat på en av de allra första pekskärmarna. En tid innan de första persondatorerna där databehandlingen utfördes av ”stora dumma datorer”. Han snöade snabbt in på grafiska användargränssnitt och användarcentrerad design, det fanns ett fåtal företag där idéer grodde och UX låg i sin linda.

Arbete och forskning

Bengts arbete har alltid gått hand i hand med forskning och i slutet på 90-talet har den delen tagit över helt. Med användaren i fokus börjar han forska om hur processer, metoder, ramverk och principer ska utformas för att system ska bli så användarvänliga som möjligt. År 2004 doktorerade Bengt inom Människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet och har idag publicerat ett 20-tal artiklar på området.

Produktutveckling är en annan gren inom användbarhet som ligger honom varmt om hjärtat. Mestadels har det handlat om professionella verktyg och produkter inom bland annat laboratorium, sjukvård och värmekameror. Med blandade resultat erkänner han, det är inte alla som tar användaren på lika stort allvar som han själv och det har ibland varit en kamp.

 

”Det går inte att övertyga eller övertala någon med hjälp av siffror och data, personen i fråga måste själv komma till den insikten. Jag har aldrig övertalat någon men jag har hjälpt en del på vägen till insikterna kring vikten av användarperspektivet.” 

                                                                                                       Bengt Göransson, MTO-expert på MTO Säkerhet

 

Användaren med från första start i projekt

Det finns som tur är organisationer som redan har kommit till de här insikterna och där finns det större möjlighet att påverka och framförallt hjälpa till i utvecklingen. Ett sådant projekt är Artfakta.se som är ett projekt för Sveriges Lantbruksuniversitets räkning där han arbetar på enheten SLU Artdatabanken. Från de första användarstudierna till den produkt den är idag. Artfakta.se innehåller beskrivningar av Sveriges cirka 70,000 arter tillsammans med över 100 miljoner inlägg om observationer som gjorts av privatpersoner och är per definition ett väldigt användardrivet projekt.

Framtidens innovationer har aldrig riktigt intresserat honom. Pekskärmen från examensarbetet tog 30 år att nå slutanvändare, det finns väldigt mycket intressant ny teknik men det tar lång tid att komma ut på marknaden. Därför har han arbetat mer tillämpat med hur den existerande tekniken kan hjälpa dagens användare.

 

”En sak som jag tycker är underutnyttjad idag är AR, Augmented Reality som har hamnat i skymundan av artificiell intelligens (AI) och virtuell realitet (VR). Det finns otroligt mycket potential att förbättra till exempel professionella verktyg där mer och bättre information görs tillgänglig i realtid. Det kan leda till en effektivare och bättre arbetsmiljö.”  

                                                                                              Bengt Göransson, MTO-expert på MTO Säkerhet

 

Utvecklingen av UX och digital arbetsmiljö

Som expert inom Människa-datorinteraktion (MDI) och användbarhet jobbar Bengt på MTO Säkerhet med användarupplevelsen för hela systemet, produkten eller tjänsten. Som inom allt användarcentrerat arbete innebär det hela skalan från tidiga användarstudier, via prototyping till utvärderingar och eventuell validering och uppföljning. Användbarhet är en viktig del inom MTO-perspektivet och en avgörande kunskapsfaktor som aspekt att ha med i projekt. Att sprida kunskap om användarcentrerad design vidare är det han brinner mest för. Forskning som driver fältet framåt har lett till publikationer och föredrag på konferenser och är högaktuellt i dagens alltmer digitala arbetsmiljö. Genom handledning och mentorskap stöttas nästa generation UX:are att bli lika användarcentrerade som han själv.

Förespråkandet av användarcentrerad design fortsätter och vi hoppas att fler kommer till insikten att användarens perspektiv är minst lika viktigt som alla andra.

 

 

Hur ser din verksamhets behov ut inom användbarhet och digital arbetsmiljö?

Kontakta oss!

 

 

Några av Bengts publikationer och böcker:

Bok:

Användarcentrerad Systemdesign

 

Artiklar:

Key principles for user-centered systems design

Jan Gulliksen, Bengt Göransson, Inger Boivie, Stefan Blomkvist, Jenny Persson & Åsa Cajander

The usability design process–integrating user‐centered systems design in the software development process

Bengt Göransson, Jan Gulliksen & Inger Boivie