Onlinekurser om nya lagkrav

2022-09-20

Idag finns flera förordningar som måste tillämpas som en del i säkerhetsarbetet inom järnvägsområdet i Europa. I orienteringskursen berättar vi om systematiska arbetssätt för hur förordningar kan tillämpas tillsammans och hur de nya lagkraven i förordningen för säkerhetsstyrningssystem kan implementeras.

 

Onlinekursen finns både på engelska och svenska och är ett komplement till vårt befintliga tjänste- och kursutbud på CSM-området. Du bokar en kursperiod som passar dig och under kursperioden bestämmer du själv när, hur och i vilken takt du genomför kursavsnitten. 

FRÅGESTÄLLNINGAR SOM BEHANDLAS I KURSEN:

Vad innebär nyheterna i CSM SMS för dig som är aktör på europieska järnvägsnätet?

Med vilka metoder kan du implementera och tillämpa de nya lagkraven i CSM SMS för att förbättra din verksamhet?

Hur kan du skapa en ökad samsyn på hur arbetet med förordningarna kan arbetas med tillsammans?

MTO-Sakerhet-MTO-Safety

Tipsa gärna dina branschkollegor inom järnvägsnätverket i Europa om våra onlinekurser.

 

image

Lena Kecklund är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher.

Lena är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet.Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig.

Lena Kecklund

+46 (0)70 735 87 50

lena.kecklund@mto.se