MTO Säkerhet utbildar byggbranschen i MTO och utredningsmetodik

2022-09-20

I vårt arbete hanterar vi aktuella samhällsutmaningar med MTO-perspektiv och MTO-kompetens. Förutom stöd i uppdrag och projekt erbjuder vi både öppna och anpassade utbildningar. En kursnyhet är att vi under våren anordnar en riktad utbildning i Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv till dig som arbetar inom byggbranschen.  

Vi har sedan en tid samarbetat med företag i byggbranschen och är även engagerade i Håll Nollan som är ett branschinitiativ för noll olyckor i byggbranschen. Vi ser att det finns ett starkt engagemang och även behov till utveckling för att nå nollvisionen. Det handlar mycket om att utveckla metodik och systematik i utförandet av utredning och även hanteringen av resultaten för att förbättra lärandet från de tillbud och olyckor som inträffar.

På MTO Säkerhet har vi mångårig erfarenhet av att på uppdrag av Haverikommissionen, företag och myndigheter utreda olyckor i olika branscher. Vi har utbildat inom olycks- och händelseutredning i många år och delar med oss av vår branschöverskridande erfarenhet i våra utbildningar. Vår kompetens och fokus på MTO-perspektivet genomsyrar allt vi gör, och målet med våra utbildningar är att förbättra säkerheten, arbetsmiljön och förutsättningarna för de som arbetar i riskfyllda miljöer och med riskfyllda arbetsmoment.

Utred, hantera resultat och skapa lärande.

Utred, hantera resultat och skapa lärande.

Vår utbildning i händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv hålls av våra kursledare Sara Petterson och Natalia Landerblom som nyligen utbildade ett team arbetsmiljöinspektörer från Arbetsmiljöverket vilka gav utbildningen ett högt betyg i utvärderingen. 

Vi ser fram emot att fortsätta hjälpa byggbranschen att utveckla metodiken i deras utredningar, skapa förbättringsarbete och lärande av det som händer. Vi önskar även att vår branschanpassade utbildning kan inspirera till att fortsatt samverka och utbyta erfarenheter i strävan efter säkrare och hälsosammare arbetsplatser.

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - för bygg och anläggningsföretag