Lär dig utreda händelser

2022-09-20

Vår MTO-expert och kursledare Sara berättar här om hur vi på MTO Säkerhet arbetar med händelseutredning och om vår utbildning Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv. En tredagars utbildning där du i din roll lär dig att utveckla analys och lärandet kring händelser och olyckor.

Kursledare Sara Petterson, MTO-expert, Magister MTO och Ergonomi.

Hej Sara, du är kursledare för utbildningen i händelseutredning som vi på MTO Säkerhet håller nu under hösten. Berätta om utbildningen, hur kommer det sig att vi erbjuder den branschanpassad för byggsektorn? 
- Jag och mina kollegor arbetar dagligen med utveckling av organisationers säkerhet och utbildar ofta företagsinternt. Att vi nu erbjuder ett öppet branschanpassat utbildningstillfälle under hösten handlar om att vi sett ett ökat behov just inom bygg och anläggning. Det finns mål uppsatta att nå noll olyckor inom branschen utifrån det arbete som bedrivs i branschinitiativet Håll Nollan och en viktig pusselbit för att nå det målet är metodiken för just utredning och förståelse för MTO-perspektivet. 

Vi vill stötta och hjälpa branschen att nå dit genom att skapa bättre förutsättningar med kompetensstöd, öka kunskapen om MTO-perspektivet, utveckla arbetsätt och metoder samt bidra till ett gemensamt lärande. 

Kan du nämna några säkerhetskritiska branscher som MTO Säkerhet hjälper och har hjälpt med stöd i utredningsarbete och utbildat företagsinternt inom området?
- Branscher där vi utbildat och även medverkat i utredningsarbetet är exempelvis just bygg men även sjöfart och industri och vi utbildar även arbetsmiljöinspektörerna på Arbetsmiljöverket. I den här kursomgången kommer även deltagarna få en gratislicens av verktyget TEAMS som flera av våra kunder använder idag. Ett verktyg som underlättar i utredningsarbetet och även i kommunikationen av resultatet vilket bidrar till större förståelse och lärande av det som händer.

Läs mer om TEAMS

Kan du beskriva utbildningens syfte och mål, vad ger den här utbildningen kursdeltagarna?
- Vårt mål är att just hjälpa verksamheter att utveckla ett lärande från det som inträffat. Under dessa utbildningsdagar gör vi det genom att skapa förståelse för hur tillbud och händelser inträffar inom bygg och även inom andra branscher och förståelse för samspelet mellan människa, teknik och organisation.

Från utbildningen tar kursdeltagarna med sig kunskap om samspelet MTO, om utredningsprocessen och om systematiska arbetsmetoder för att finna och tydliggöra orsaker - kunskaper som kan effektivisera utredningsarbetet så att det bidrar i verksamhetsutvecklingen och leder till säkerhetsförbättringar och lärande på sikt.

Du har lett den här kursen företagsanpassat flera gånger tidigare Sara. Vad brukar kursdeltagarna uppskatta som allra mest under utbildningsdagarna?
- Helheten skulle jag nog säga vi får höra mest. Hur allt hänger ihop och hur utbildningen skapar bättre förutsättningar att faktiskt göra skillnad i utredningsverksamheten. Från att hitta bakomliggande orsaker baserat på ett MTO-synsätt med hjälp av en praktisk och enkel metod till hur en rapport presenteras med hög kvalitét. Ja, helheten helt enkelt.

Vi ser fram emot att få träffa och nätverka med både bygg och andra branscher i den här utbildningen.
Sara Petterson, kursledare och MTO-expert MTO Säkerhet AB

image

Utveckla dina kunskaper om hur MTO-perspektivet används för att utreda händelser - branschanpassad 

  • Riktar sig till dig som genomför eller ansvarar för utredningar inom byggbranschen
  • Branschanpassad öppen utbildning
  • 3 dagar
  • Inga förkunskaper krävs

Läs mer och boka din plats!

Företagsanpassad utbildning

Mer om Olycksutredning