Utbildning, expertstöd och granskning

2022-09-20

Vi på MTO Säkerhet erbjuder utbildning i CSM RA och hjälper även verksamheter med att praktiskt tolka och tillämpa CSM RA-processen och riskhanteringen som följer. Våra kursledare är ämnesexperter med mångårig erfarenhet och kunskap om de lagkrav och riktlinjer som gäller för trafiksäkerhet och MTO-arbete inom järnväg och spårtrafik. 

CSM RA-utbildning MTO Säkerhet AB

Utbildning för ökad kunskap och förståelse för metoden och effekterna 

Under CSM RA-utbildningen går vi igenom vad lagkraven i CSM RA innebär, på vilka sätt direktivet utvecklar och bidrar i säkerhetsarbetet och du får även lära dig hur MTO-perspektivet ska tillämpas vid användning av metoden. Utöver den teoretiska bakgrunden ges du möjlighet att träna på praktiska exempel och delta i inspirerande gruppdiskussioner. På MTO Säkerhet är vi flera som dagligen stödjer våra kunder med praktisk tillämpning av de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskvärdering och riskhantering. 

Mer om CSM RA-utbildningen

Behöver din verksamhet stöd i att tolka kraven?

Vi erbjuder expertstöd för europeiska aktörer i arbetet med att förnya sina tillstånd både med översyn, tolkning och tillämpning. Förutom våra öppna utbildningar anordnar vi även anpassade utbildningar inom flera av våra tjänsteområden - däribland CSM RA. Tveka inte att höra av dig till oss om din verksamhet behöver stöd i att tolka krav eller hjälp med att granska förnyelse av tillståndsansökningar.

Kontakta oss

Företagsanpassade utbildningar

Våra ämnesexperter och kursledare i CSM RA

Kursledare för vår CSM RA-utbildning är Malin Presthus och Lena Kecklund. 

Malin Presthus är trafiksäkerhetsspecialist som har mångårig erfarenhet av säkerhetsfrågor och kunskap inom järnväg och övrig spårtrafik. Malin är van att tillämpa och tolka regelverk, lagstiftning och standarder - bland annat genom arbete med riskhantering enligt CSM RA och genomförande av riskanalyser. 

Lena Kecklund är VD och MTO-expert på MTO Säkerhet och har erfarenhet från en rad säkerhetskritiska branscher. Lena var och är även ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen (uppdrag från ERA, European Agency for Railways).