CSM RA för järnväg

Utbildning för dig som arbetar med riskbedömning och riskhantering inom järnväg

Om kursen CSM RA Järnväg - lagkrav och tillämpning

För att skapa en god riskhantering på det europeiska järnvägsnätet finns lagstiftning för gemensamma krav och arbetssätt – CSM RA. Lagkrav som gäller för både järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136). Kursen omfattar en dag och är särskilt anpassad till att ge kunskap och stöd för tillämpning av metoden. I kursen varvas teoretiska bakgrunder med praktiska exempel och diskussioner.

Kursinnehåll 

Utbildningens innehåll ger dig kunskaper om:

  • Vad CSM RA är och på vilket sätt det bidrar till säkerhetsarbetet.
  • Hur du skapar en säker verksamhet
  • Hur du kravställer inköp av tjänster inom CSM RA
  • Hur MTO-perspektivet ska tillämpas vid användning av CSM RA.

De teoretiska bakgrunderna varvar vi med praktiska exempel och gruppdiskussioner. Kunskap och förståelse skapas genom utbyte av erfarenheter och diskussioner kring hur olika roller använder CSM RA för att förbättra verksamheten.

Kurslängd och upplägg

Utbildningen genomförs under 1 dag, öppen distans vår digitala kursportal MTO Academy.

Utbildningen kan även beställas som företagsanpassad; distans, kursträff eller i kombination. Företagsanpassa

För vem?

CSM RA (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136) är EU-förordningar som gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer och är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet.

Kursmål

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om lagkrav och tillämpning av CSM RA. Kursen ger dig en helhetssyn på riskhanteringsarbetet samt en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA.

Utbildningen ger dig färdigheter i hur du exempelvis:

  • Använder den gemensamma säkerhetsmetoden för att få kontroll och hantera risker i din verksamhet
  • Kan bedöma om risken är acceptabel eller inte
  • Använder resultatet från analysen
  • Skapar helhetssyn i riskanalysarbetet för att förebygga framtida driftstörningar
  • Säkrar myndighetsgodkännande 

Kursmaterial och kursintyg

Inför kursstart får du en inbjudan till kursportalen MTO Academy för att ta del av information. Det är även via MTO Academy du hämtar kursmaterial och ditt kursintyg efter genomförd kurs, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. 

Om MTO Academy

Ämnesexperter och kursledare

 

Lena Kecklund | Kursansvarig & kursledare  

Lena är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Lena är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet.

Lena Kecklund, Fil. dr. Psykologi och MTO-expert

Lena Kecklund, Fil. dr. Psykologi och MTO-expert

Olle Granat | Kursledare  

Olle har mer än 15 års erfarenhet av arbete av att leda riskanalyser i komplexa system och att genomföra incidentutredningar samt övergripande analyser av säkerhetsrelaterade frågor. Olle har sin främsta erfarenhet från kontrollcentraler för flyg och tågtrafikledning. 

Olle Granat, M.Sc. Farkostteknik, Integrerad produktutveckling och MTO-expert

Marcus Lavin | Kursledare 

Marcus har arbetat med forskning och tillämpning av MTO-frågor såsom säkerhetskultur, säkerhetsstyrning, ledarskap, riskanalys, händelse och olycksutredning och organisationsförändringar i över 20 år. Han har erfarenhet från spårtrafik och järnväg, flyg och flygledning, patientsäkerhet, kärnkraft och sjöfart. Marcus är en erfaren och uppskattad kursledare och utbildar chefer inom ledarskap, säkerhetsstyrning och säkerhetskultur

Marcus Lavin, fil. Dr. i Psykologi och MTO-expert

Marcus Lavin, fil. Dr. i Psykologi och MTO-expert

 

Jacob Weilandt | Kursledare 

Jacob har flera års erfarenhet inom riskhantering och säkerhetsstyrning, främst från järnvägbranschen. Han har arbetat med att applicera CSM RA vid både tekniska och organisatoriska förändringar i ett flertal olika uppdrag.

Jacob Weilandt, Master kognitionsvetenskap och MTO-expert

Jacob Weilandt, Master kognitionsvetenskap och MTO-expert

Är ni fler från samma företag?

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

Företagsanpassad utbildning

Datum

26 september DISTANS 7500 kr
14 februari DISTANS 7500 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

CSM RA för järnväg

7500 kr ex moms