MTO Säkerhets forskning ska utveckla framtidens ledarskap inom sjöfarten

2022-09-20

MTO Säkerhet har erhållit finansiering av Trafikverket för att studera och utveckla framtidens ledarskap inom sjöfarten. Studien samfinansieras av MTO Säkerhet och genomförs i samarbete med bl.a. Chalmers tekniska högskola, institutionen för mekanik och marina vetenskaper. Syftet med studien är att undersöka och bidra till ökad kunskap om vad som utgör ett bra och hållbart ledarskap inom sjöfarten, som både medför en ökad hälsa och säkerhet hos medarbetarna samt skapar goda förutsättningar att attrahera och bibehålla kompetent personal.

Vi är förstås mycket tacksamma över möjligheten att få genomföra denna forskning, som vi ser som en viktig del i arbetet med att utveckla arbetsmiljön och att säkerställa en fortsatt god hälsa och säkerhet för personal inom sjöfarten. Utöver att forskningen kan bidra till insikter i hur ledarskapet bör se ut för att skapa en god och hållbar arbetssituation som ökar personalens arbetstrivsel och välbefinnande, så förväntas projektet även i förlängningen leda till positiva effekter på säkerhetskulturen och förebyggandet av riskfyllda händelser och olyckor i sjöfartsverksamheten.

"Vi på MTO Säkerhet har stor erfarenhet från tidigare uppdrag på sjöfartssidan både nationellt och internationellt och ser mycket fram emot det här projektet"                                                                                                          Säger Lena Kecklund, VD på MTO Säkerhet.

 

Studien kommer att innehålla dels en litteraturöversikt på området och dels datainsamling genom intervjuer och enkäter. Forskningsprojektet planeras pågå fram till våren 2022.      

Hör gärna av dig om du önskar mer information om projektet eller om ni är en verksam aktör inom sjöfarten som önskar delta i projektet!  

 

MTO Säkerhets forskningsuppdrag                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Ansvarig projektledare är Eva-Lotta Nylén

+46 (0)76-032 45 34

eva-lotta.nylen@mto.se