Riskhantering och riskanalys i praktiken

2022-09-20

I förra veckan höll vi på MTO Säkerhet en 3-dagars utbildning i riskhantering och riskanalys för ett företag verksamma inom järnvägsområdet.

Under dag ett fokuserade vi på MTO-perspektivet, säkerhetskultur och säkerhetsstyrning för att dag två fördjupa oss inom EU-förordningen CSM RA och riskbedömningsprocessen. Vi gick igenom vad förordningen egentligen handlar om samt hur den är tänkt att tillämpas i praktiken. Under den tredje dagen varvades teoretiska exempel med praktiska övningar där deltagarna utbytte tankar och erfarenheter. Deltagarna fick även en djupdykning i riskhantering och riskanalys och hur det bör ses och användas som verktyg för skapandet av en säkrare och effektivare verksamhet. Vi gick igenom ett antal metoder som verktyg för riskhantering vilka applicerades på en faktisk förändring där kursdeltagarna fick öva på den praktiska tillämpningen av metoderna.

Ett viktigt verktyg i det förebyggande säkerhetsarbetet

Oavsett branschtillhörighet är målet att identifiera och prioritera risker för att kunna vidta säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra arbetsförutsättningarna och säkerställa kvalité, effektivitet, driftsäkerhet och personalsäkerhet i verksamheten.

Vi på MTO Säkerhet arbetar dagligen med riskhantering där vi stöttar våra kunder och kan exempelvis hjälpa verksamheter att:

  • Se över och ta fram en process för sin riskhantering utifrån verksamhetens specifika behov och förutsättningar
  • Kompetensutveckla personal och nyckelroller inom riskhantering och säkerhetsstyrning
  • Se över och utveckla OTR-hantering i verksamheten i syfte att främja ett systematiskt och förebyggande arbete med olyckor, tillbud och risker
  • Coacha och bistå med oberoende riskanalyser och riskbedömningar

 

Läs mer om vår kurs i CSM RA

Tjänsteområde Riskhantering

Behöver din verksamhet bli bättre på att genomföra riskanalyser? Eller har ni behov av att se över er riskhanteringsprocess?

Hör av dig till Jenny Hellström så berättar hon mer!

+46 (0)73 035 74 67